Nedjelja, 01 Ožujak 2020 13:55

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH

| |

Međunarodnim danom civilne zaštite i Danom civilne zaštite Republike Hrvatske, obilježava se datum kada je 1972. stupio na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, a dan nakon toga počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Prema povijesnim zapisima, preteča civilne zaštite u Hrvatskoj rođena je idejom o potrebi zaštite stanovništva nakon potresa koji je 1884. godine pogodio Zagreb, dok su se počeci organiziranog sustava civilne zaštite počeli razvijati nešto kasnije.

Danas civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na načelima supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuitetu djelovanja. Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana. Svi ti kapaciteti, na načelu kontinuiteta obavljanja djelatnosti, pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, odnosno kada se aktivira sustav civilne zaštite.

Ovim putem svim pripadnicima sustava civilne zaštite čestitamo njihov Dan!