Nedjelja, 08 Ožujak 2020 17:10

Međunarodni dan žena - jednaka prava, a ne cvijeće!

| |

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola, njihova hrabrost i odlučnost, ali i poziva na promjene koje će osnažiti ženska prava.

Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Ovogodišnjem Međunarodnom danu žena UN je posvetio temu pod nazivom „Svijet jednakosti je svijet mogućnosti“ kojom se želi istaknuti da rodna ravnopravnost nije žensko pitanje već ekonomsko te da je rodna ravnopravnost ključna za napredak gospodarstava i zajednica.

Brojnim kampanjama želi se skrenuti pozornost i na postignuća i rodnu ravnopravnost žena u brojnim područjima, poput tehnoloških inovacija i sporta, pružiti im podršku u tome da same kreiraju uvjete pod kojima će zarađivati, nastaviti ih osnaživati kroz edukaciju o zdravlju te povećati vidljivost ženske kreativnosti u poslu i društvu.