Utorak, 14 Travanj 2020 09:55

Raspisan Javni poziv za prodaju posječene drvne mase

| |

Dana 6. travnja 2020. godine gradonačelnik Grada Požege raspisao je Javni poziv za prodaju posječene drvne mase.

Sva drvna masa je bagremovo sječeno stablo, ukupne količine 350,00 m³, rezano na duljinu od 1m', a složeno na hrpe od 2 do 3 prostorna metra. Prodaja će se vršiti u količini od min 2,00m³ do max. 10,00 m³. Cijena je fiksna i iznosi 150,00 kn/m³ sa PDV-om.

Ponude, odnosno prijave za kupnju posječene drvne mase zaprimaju se u Gradu Požegi od dana objave ovog javnog poziva, pa sve do prodaje ukupne količine posječene drvne mase. Ponuditelji će se odabirati prvenstvenim redom kako su u Grad Požegi zaprimljene njihove ponude, a odabrani ponuditelj dužan je u roku 5 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji u cijelosti isplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu i organizirati odvoz drvne mase o svom trošku.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno predaju u pisarnici Grada Požege na adresi: Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega (Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje). Rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2020. do 12 h.

Informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Gradu Požegi, kontakt telefon 034/311-326.

Više pogledajte u tekstu Javnog poziva.

Dodatak: OBAVIJEST O DOSADA ZAPRIMLJENIM PONUDAMA ZA KUPNJU DRVNE MASE

Grad Požega obavještava zainteresirane da je do dana 16.04.2020. zaprimljen dovoljan broj ponuda s iskazanim količinama drvne mase koju pojedini kupac namjerava kupiti po Javnom pozivu za prodaju posječene drvne mase od 6. travnja 2020., te je zbroj količina za kupnju po zaprimljenim ponudama premašio ukupnu količinu raspoložive drvne mase od 350 m3.

Sukladno uvjetima Javnog poziva, ponuditelji će se odabirati prvenstvenim redom kako su u Grad Požegi zaprimljene njihove ponude.