Ponedjeljak, 01 Prosinac 2014 13:54

Gradsko vijeće: Sjednica u ponedjeljak

|| ||

Pred vijećnicima Gradskog vijeća idućeg ponedjeljka (8. prosinca) naći će se nemalo svi planski dokumenti za ovu i sljedeću godinu – od proračuna do programa javnih potreba.

Gradonačelnik je kao ovlašteni predlagač uputio Gradskom vijeću izmjene Proračuna za 2014. godinu s Planom razvojnih programa 2014. – 2016. godinu. Kako iz proračuna proizlaze i svih programi javnih potreba, na dnevnom redu bit će i njihove izmjene u području kulture, predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi, turizma, udruga društava građana. Shodno proračunskim okvirima predlažu se i izmjene programa održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno raspored sredstava za ove namjene. Istim redoslijedom predlaže se donošenje Proračuna i programa za iduću godinu. Uz to, vijećnicima će biti predočeno i izvješće o nalazu Državne revizije za prošlu godinu.

Predloženo je i nekoliko izmjena temeljnih akata Grada kao što je Statut i Poslovnik o radu Gradskog vijeća, izbor članova mjesnih odbora, osnivanje Savjeta mladih i dr., a kao novina upućen je prijedlog o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege. Svoje prijedloge uputila je i Hrvatska stranka umirovljenika.