Četvrtak, 12 Veljača 2015 08:27

Grad Požega - član LAG-a Papuk Krndija, odnosno "Barun Trenk"

||||||| |||||||

Grad Požega pristupio je Lokalnoj akcijskog grupi Papuka-Krndija, čime otvara nove mogućnosti promoviranja ujednačenog ekonomskog prosperiteta na održivi način. Nakon što je odluku o pristupanju LAG-u donijelo Gradsko vijeće, ona je potvrđena i na održanoj skupštini LAG-a u Kaptolu. Grad Požega će u Skupštini LAG-a predstavljati gradonačelnik Vedran Neferović, koji je ujedno izabran i za člana Nadzornog odbora. Novina koju je Skupština LAG-a usvojila s novim statutom je i novi naziv. Ubuduće ova udruga će nositi naziv LAG - Barun Trenk.

Cilj je LAG-a, kojem je do sada pristupilo nekoliko općina i gradova (Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Kutjevo) i blizu 50 članova javnog, civilnog i gospodarskog sektora, je razvoj na temelju korištenja specifičnih prirodnih bogatstava, očuvanim prirodnih ljepotama i kvalitetnoj plodnoj zemlji koja daje zdrave proizvode, te na vještinama stanovništva da proizvedu i kreiraju inovativne proizvode. Pri tome kulturno-povijesno naslijeđe treba biti temelj je snažne turističke aktivnosti. Dobro usmjereno obrazovanje i prekvalifikacije u svrhu razvoja nužnih vještina potrebnih za stvaranje konkurentne poljoprivrede i malih specifičnih industrija posebno su važni u provedbi ove strategije, koja je dijelom sukladna i strategiji razvoja Grada Požege. Konkretnije, LAG i Grad Požega bit će partneri u nekim projektima, čime se proširuju mogućnosti većeg sufinanciranja sredstvima EU - kaže dr. sc. Marko Šostar, pročelnik Upravnog odjela za europske integracije.

U sklopu aktivnosti ovog LAG-a organizirano je tijekom prošle godine više uspješnih predavanja, radionica i treninga na kojima polaznici uče i vježbaju kako osmisliti ili pripremiti projekt, kao što su edukacije „Upravljanje projektnim ciklusom", „Ruralni turizam", „Napišite konkretan projektni prijedlog za EU fondove", "Stručnjak za EU fondove", više zadataka animacije, izrade promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a.

Takve aktivnosti će se sustavno raditi i u ovoj godini, kao npr. na animiranju stanovništva LAG područja o LAG-u, LEADER programu, Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. i drugim mogućnostima financiranja i sl. te na organiziranju radionica i sastanaka članova, volontera i drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba na različite teme vezane za ruralni i svaki drugi razvoj LAG područja.