Ponedjeljak, 23 Veljača 2015 12:56

U tijeku kandidiranje za Savjet mladih

|| ||

Do 6. ožujka u tijeku je postupak isticanja kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege. Gradsko vijeće pokrenulo je postupak izbora za ovo tijelo, koje je osnovano sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi i sl.

U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege bira devet članova i njihovih zamjenika (15 – 30 godina starosti), na mandat od tri godine. Pravo predlaganja kandidata imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zbor, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje trideset mladih.

Javni poziv sa svim obrascima za kandidiranje objavljeni su ovdje