Search

Vina Camera Slider for K2

Sportski tereni i objekti

SPORTSKA DVORANA «GRABRIK»
Antuna Kanižlića 14a, Požega
Telefon: 034 / 272 - 100
Fax: 034 / 272 - 100

NOGOMETNI STADION - KLUB "SLAVONIJA"
Slavonska 10, Požega
Telefon: 034 / 273 - 418

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR POŽEGA
Milke Trnine bb, Požega
 
GRADSKA STRELJANA
Milke Trnine bb, Požega
 
GIMNASTIČKA DVORANA "SOKOL"
Dr. Franje Tuđmana 4, Požega

GRADSKA KUGLANA
Osječka 7, Požega

GRADSKI BAZEN
Osječka 8, Požega

SPORTSKI TENISKI KLUB POŽEGA
Pavla Radića 2, Požega

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008