Up

Statut Grada Požege

Statut Grada Požege
File Size:
467.01 kB
Date:
25 Listopad 2013

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 22. sjednici, održanoj dana, 08. veljače 2013. godine, donijelo je  STATUT GRADA POŽEGE koji je objavljen u Službenim novinama br. 03/2014 od 15. veljače 2013. god.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA:

Objavljeno u Službenim novinama br. 05/2014 od 17. veljače 2014. god.

Objavljeno u Službenim novinama br. 19/2013 od 27. studenog 2013. god.

 

 
 
 
Powered by Phoca Download