Tražilica (2)

Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Požege

Industrijska 44

Telefon: 034 / 272 280 i  272 163

Fax: 272 075

 

Zapovjednik: Dalibor Hrunka

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox