Vrtići i jaslice

Dječji vrtići i jaslice čiji je osnivač Grad Požega: 

Dječji vrtići i jsalice POŽEGA
Rudinska 8, Požega
Ravnateljica: Sanda Lukić
Telefon: 099 / 327 36 63
 
Dječji vrtić i jaslice "Cvjetna livada"
Kralja Krešimira 32a, Požega
Telefon: 099 / 627 36 63

Ostali vrtići:

Dječji vrtić "Sv. Leopold Mandić" 

Ravnateljica: Ružica Franić
Pavla Radića 36, Požega
Telefon: 034 / 211 - 692 

internet stranica: dv-svleopoldmandic.hr

Dječji vrtić "Radost" 

Ravnateljica: Marija Kakuk
Tekija 13, Požega
Telefon: 034 / 319 - 018

 

Dječji vrtić "Šareni svijet" 

Ravnateljica: Renata Rusan
Frankopanska 180, Požega
Telefon: 034 / 201 537