Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Izbori 2016 - MO Rezultati

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ HDZ i HSU HSS ORAH

NEZAVISNA LISTA

KAZIMIRA BALOGA

NEZAVISNA LISTA

MARIJANA SERTIĆA

NEZAVISNA LISTA

NATALIJE PAVIĆ

NEZAVISNA LISTA

 NINE SMOLČIĆA

NEZAVISNA LISTA

VJEKOSLAVA PETROVIĆA

SDP
1. MO ARSLANOVCI - 5 - -  -  -  - - 2
2. MO CENTAR  -
3. MO BABIN VIR - 4 - - 1
4. MO GAREVICA - 4 - -
5. MO CIGLANA 4 - - -
6. MO ORLJAVA - 3 - -

2

7. MO PRAULJE - 5 - -
8. MO RATARNICA - 5 - -
9. MO TEKIJA - 4 - -
10. MO VUČJAK - 4 - 1
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 2 - - - 3
13. MO CRKVENI VRHOVCI - -   -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - -
15. MO DERVIŠAGA 6 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI 2 - - -
18. MO GOLOBRDCI 3 - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - 2 -

3

20. MO KOMUŠINA 4 - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 3 - - - 2
24. MO MIHALJEVCI - 4 1 -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 3 - - - 2 2
29. MO SEOCI 4 - - -
30. MO STARA LIPA 3 - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 3 - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -
 UKUPNO: 99  42  57 

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008