Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
- Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Požega kao javni naručitelj u sukuobu interesa.

Izjave: 

2023. godina

dr.sc. Željko Glavić, gradonačelnik...

dr.sc. Borislav Miličević, zamjenik gradonačelnika...


2022. godina

dr.sc. Željko Glavić, gradonačelnik...

dr.sc. Borislav Miličević, zamjenik gradonačelnika...


2021. godina

dr.sc. Željko Glavić, gradonačelnik...

dr.sc. Borislav Miličević, zamjenik gradonačelnika...


Darko Puljašić, dipl. iur., gradonačelnik...

Mario Pilon, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika...

Ferdinand Troha, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika...


  2020. godina

Darko Puljašić, dipl. iur., gradonačelnik...

Mario Pilon, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika...

Ferdinand Troha, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika...


 2019. godina

Darko Puljašić, dipl. iur., gradonačelnik...

Mario Pilon, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika...

Ferdinand Troha, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika...