Alati za pristupačnost

JN-17/23 radovi na sanaciji betonskog kolnika u dijelu Ulice Ivana Mesnera u Požegi

Opis predmeta nabave: radovi na sanaciji betonskog kolnika u dijelu Ulice Ivana Mesnera u Požegi
Procijenjena vrijednost nabave je: 33.845,00 eura bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-17/23

Poziv...

Troškovnik...

Rok za dostave je 14. ožujka 2023. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.