Linija: Dervišaga - Bolnica - Dervišaga

LINIJA: DERVIŠAGA - BOLNICA - DERVIŠAGA

RADNI DAN

SMJER „A" - Dervišaga – Bolnica (polazak: 06:20 sati, 07:20 sati, 08:20 sati, 09:20 sati, 12:30 sati, 14:20 sati i 15:30 sati):
- Dervišaga ( Tihi Kutak ) – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 30 – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 120 – Dubrovačka kbr. 71 – Arslanovci, kbr. 63 – Trg Sv. Trojstva – bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku – Franje Cirakija (preko puta kbr. 10 ) - Osiječka ( Poljana ) - Bolnica

SMJER „A" - Dervišaga – Bolnica (polazak: 10:20 sati):
- Dervišaga ( Tihi Kutak ) – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 30 – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 120 – Dubrovačka kbr. 71 – Arslanovci, kbr. 63 – Trg Sv. Trojstva – bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku – Franje Cirakija (preko puta kbr. 10 ) - Industrijska 42 ( Alles ) - Bolnica

SMJER „B" - Bolnica – Dervišaga (polazak: 08:,00 sati, 09:00 sati, 10:00 sati, 11:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i 17:05 sati):
- Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) -Njemačka kbr. 41 - bez zaustavljanja kroz ulicu Antuna Kanižlića - Trg Sv. Trojstva – Arslanovci kbr. 76 – Dubrovačka kbr. 68 – Dubrovačka kbr. 120 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 95 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 53 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 1 - Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 105 – Dervišaga ( Tihi Kutak ).

SUBOTA

SMJER „A" - Dervišaga – Bolnica (polazak: 07:30 sati, 08:20 sati i 11:20 sati):
- Dervišaga ( Tihi Kutak ) – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 30 – Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 62 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 120 – Dubrovačka kbr. 71 – Arslanovci, kbr. 63 – Trg Sv. Trojstva – bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku – Franje Cirakija (preko puta kbr. 10 ) - Osiječka ( Poljana ) - Bolnica

SMJER „B" - Bolnica – Dervišaga (polazak: 08:,00 sati, 11:00 sati i 13:00 sati ):
- Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) – Njemačka kbr. 41 - bez zaustavljanja kroz ulicu Antuna Kanižlića - Trg Sv. Trojstva – Arslanovci kbr. 76 – Dubrovačka kbr. 68 – Dubrovačka kbr. 120 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 95 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 53 – Vidovci, Stjepana Radića kbr. 1 - Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 105 – Dervišaga (Tihi Kutak ).