Alati za pristupačnost

9. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavio bih pitanje vezano za grijanje u Naselju Babin vir. Na 7. sjednici Gradskog vijeća vijećnica Dijana Krpan postavila je pitanje vezano za problematiku grijanja u Babinom viru. Problematika je vezana za visoke troškove grijanja koji su ostali isti za 410 korisnika kao kada je stanara bilo puno više. S vremenom se smanjivao broj korisnika tog zajedničkog grijanja, a fiksni troškovi su ostali su na postojećim korisnicima. Tome je dobrim djelom ‘kumovao’ i Grad, odnosno vlasti koje su bile prije. Sada su cijene grijanja prevelike. Ljudi dobivaju po 1.500 ili 2.000 tisuće kuna za dvosobne stanove. Što će biti nagodinu ako se nastavi ovim tempom jer bit će još i gore. Na sedmoj sjednici odgovorili ste kako se ove zime po tome pitanju ne može ništa učiniti jer je riječ o kratkom roku te da smatrate da iduće sezone grijanja neće biti potrebe za takvim pitanjima. Jeste li nešto poduzeli po tome pitanju budući da nova sezona grijanja u Babinom viru počinje za sedam mjeseci? Razgovara li se s tim ljudima? Postoje li ikakvi modaliteti koji su ponuđeni ljudima putem kojih bi imali jeftinije grijanje? Četiri puta je veća cijena onima koji imaju zajedničko grijanje.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Poduzeo sam jedino ono što se u trenutku početka sezone grijanja može učiniti. Na taj problem je upozoren Komunalac Požega d.o.o. i zatražili smo da se tijekom zimskih mjeseci u kojima grijanje radi napravi točna evaluacija stanja kotlovnica, troškova i prijedlozi rješenja. Trenutno smo u pola zime i ne mogu vam odgovoriti da sam do sada nešto dobio, a mislim da nije niti Nadzorni odbor Komunalca o tome dobio još nikakvo izvješće, no to se svakako mora napraviti. Pogotovo sada s obzirom na predstojeće promjene cijena energenata. To je pitanje koje se ne može zaobići, no ne može se sve ni tako brzo riješiti. Mi smo u 6 mjeseci otvorili pitanja koja su vrlo skupa, mislim da je svima jasno da u jednoj godini riješiti sve to nije realno. Ovo smatram kao podsjetnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Po meni ste napravili odličan potez što ste stavili gospodina Lovrića za direktora tvrtke Komunalac, međutim povukla su se nekakva pitanja vezana za uvjete koje on zadovoljava ili ne, ali to tome će se kasnije raspravljati. Moje pitanje je vezano uz ostale rukovodeće pozicije. Na 7. sjednici ste izjavili da niste zadovoljni radom Komunalca, na prošloj sjednici ste rekli da direktor više neće imati vašu ruku, da je prošao probni period i da se tamo treba srediti stanje. Što se radi s tim smjenama rukovodećih pozicija? U Komunalcu se moraju napraviti strukturne promjene i zanima me što se radi po tom pitanju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pitanje uvjeta gospodina Lovrića i napisima u medijima isto se može raspravljati jer po njim sam ja smetlar, grobar, kako koji dan i kako na kojem portalu. Ako gledamo realno i činjenice, uvjet za direktor Komunalca je visoka stručna sprema, pet godina radnog iskustva u struci, dakle na poslovima visoke stručne spreme. On ima sedam godina na tim poslovima, od kojih je većina Color emajl. Dakle, on ispunjava uvjete. Ono što se dovodi u pitanje je rad na rukovodećim radnim mjestima koji nije bio uvjet za direktora Komunalca. Drugo, nije točno da sam rekao da nema moju ruku nego da neću dizati ruku dok se ne napravi upravo ovo o čemu ste govorili, odnosno dok se ne napravi sistematizacija da se srede koeficijenti, odnosno restrukturiranje da se firma postavi onako kako je to u interesu posla koji obavljaju. Imam pravo inzistirati na takvim stvarima, predsjednik sam Skupštine i Grad Požega je većinski osnivač Komunalca. Po meni se to moglo napraviti brže, ali s druge strane razumijem i da nije jednostavno i nije to mala firma pa razumijem da je trebalo vremena. Dobio sam prošli tjedan prijedlog nove sistematizacije i koeficijenata na uvid i eventualne komentare što znači da je taj administrativni dio pri kraju. Sve ovo dalje proizlazit će iz toga.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Što je s odmaralištem u Baškoj? Bila je anketa na stranicama Grada koja je trajala do 14.1. Što je sa samim odmaralištem, odnosno u kojoj je fazi? Kada će biti spremno za korištenje? Uskoro se bliži sezona, nekim građanima bi bilo dobro da imaju gdje otići.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Oni koji su bili za to da se pita građane ovdje na vijeću kasnije su se izrugivali pitanjima. Mi smo proveli anketu, upravo onako kako smo na Gradskom vijeću razgovarali, da čujemo što bi građani željeli s odmaralištem u Baškoj? U provedenoj anketi najmanje je bio onih koji su za to da se proda što nam ni u početku nije bila opcija. Ove druge dvije opcije su više bile pitanje rezultata ankete. Druga je bila da se to da u najam na određeni broj godina i da se od te najamnine možda financira odmor određenih skupina društva, a treća je bila da se objavi javni poziv i ponudi nekoj od udruga koja bi se prihvatila toga, ali ne po modelu da damo udruzi pa oni iznajme opet nekom privatniku kao što je to bilo, nego po modelu da udruga to preuzme i organizira ljetovanje kao što je jedno vrijeme bilo. Gledamo na koji način formulirati javni poziv. Mi ne možemo Grad financijski stavljati u neka veća opterećenja. Nadam se da će netko imati interesa uključit se u to. Ako ne, onda ostaje ovaj drugi model koji su građani isto podržali

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Zašto se Grad ne pridržava Odluke o komunalnom redu i kada se planira početi pridržavati? Riječ je o Pješačkoj zoni u kojoj se konstantno prometuje tijekom cijeloga dana, a u Odluci točno piše kada je prometovanje dozvoljeno. Drugim riječima, meni djeluje da o tome apsolutno nitko ne brine. Ulaz od Ivančice je omogućen jer nema stupova koji su davnih dana ‘porezani’. Kada je riječ o drugoj strani, kod Katoličke škole, stupić koji je na spuštanje konstantno je spušten.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pročelnica mi je s tom temom do sada došla pet puta. To je nešto što je napravljeno, ne prije šest mjeseci, već neko duže vrijeme. Pustilo se u nekom trenutku da krene to čupanje stupova, kao i parkiranje u pješačkoj zoni. Mi tamo, a takav je i dogovor, moramo ići s radikalnim rješenjem. Međutim, to zahtjeva da s jedne strane omogućimo stanarima i onima koji imaju poslovne prostore da, ono što trebaju obaviti automobilom, obave u vrijeme i na način kako je to propisano. Tu je problem, rekao bih i naših redara, ali i policije. Kada netko stup iščupa pred policijom to je kazneno djelo, a ako ga iščupa u pješačkoj zoni, onda je to stvar Grada. Postoji tu puno toga što će se morati regulirati kako bi to funkcioniralo normalno. Problem je to koji je nastao prije i samo je rastao, a sada je kulminirao do te mjere da svatko vozi kud hoće.
Pročelnica Andreja Menđel:
Problem je i kad se stupići poprave, nakon dva dana oni ponovno ne rade. Uz to i preveliki broj ljudi ima pristup šifri za spuštanje tog stupića. Trenutno prikupljamo ponude s lokalnog tržišta za servisiranje stupića, jer trenutno o tome računa vodi firma iz Rijeke. Općenito, planiramo staviti stupiće sa svih strana, na način da omogućimo prolaz u dovoljnoj širini za majke s kolicima i osobe s invaliditetom, ali da onemogućimo svako drugo prometovanje, jer u konačnici ni mi to ne želimo. Nadam se da ćemo u što kraćemu roku krenuti s realizacijom rješavanja i ovog problema. Kao što je gradonačelnik rekao, pristup će imati samo osobe koje imaju osigurano parkirno mjesto unutar svojih objekata koji se nalaze u pješačkoj zoni.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li Grad pokrenuo realizaciju Programa zaštite od divljači? Radi se o tome da se zaštiti divljač koja je teritorijalno na području grada Požege gdje ne može biti uspostavljeno lovište. Prije dvije godine, odnosno u prosincu 2020. godine, bio je zakonski rok da svi gradovi i općine na teritoriju Republike Hrvatske donosu taj program. Riječ o Zakonu o lovstvu, neki naši susjedni i gradovi i općine su to već napravili.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Provjeriti ćemo i reći na sljedećoj sjednici. kazao je gradonačelnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
U zadnjih nekoliko tjedana ili mjeseci sam od građana čuo priču da će gradonačelnik dočekati 2 godine i 1 dan mandata i da će nakon toga pustiti to u ruke svojem zamjeniku. Možete li o tome nešto reći, je li to utemeljeno?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Svašta i ja čujem što se odnosi na mene, a da ni ja to ne znam. Imam apsolutno odgovornost, tako to i shvaćam, unatoč tome što mi, tko treba i ne treba, to sve otežava. Bez obzira na klimu, funkciju gradonačelnika obavljam jer su me građani izabrali i prema ovom gradu i njegovim stanovnicama imam i dogovornost da ako su me izabrali, da onda to odradim onako kako oni to očekuju od mene. Kada bi očekivali da odradimo 2 godine i 1 dan, ja bih se maknuo, ali ne govorim o pojedincima, već o građanima.