Alati za pristupačnost

16. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Prema informacijama koje posjeduje, Mitar Obradović tvrdi da je trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. na odlagalištu u Alilovcima imalo štetu u vidu propale drvne mase te postavlja pitanje Gradonačelniku, zna li on više tome?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da će zatražiti pisano izvješće trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. Kada Komunalac Požega d.o.o. dostavi izvješće Gradu, odgovor će biti dostavljen vijećniku do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vijećnik Tomislav Hajpek postavlja pitanje vezano za novosagrađeni most u Dervišagi i nevrijeme koje je uzrokovalo odron pristupnog puta te se pita je li to propust izvođača radova? Također vijećnik postavlja pitanje je li pristupni put izgrađen u skladu s projektom i tko je bio izvođač radova?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako je izvođač radova sve napravio u skladu s projektom te daje riječ pročelnici Menđel.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je sve rađeno po projektu te da je projekt napravio službeni projektant Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marka Novaka. Također napominje da je oplata ostala na mostu, što je u skladu s pravilima struke te da se ista ne smije skinuti 28 dana od dana betoniranja. Ističe, kako je količina oborina bila jako velika, veća nego prosjek koji se računa te napominje i da nije bilo oplate, svejedno bi, možda ne u tolikoj količini, voda došla do pristupnog puta.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Tomislav Hajpek iskazuje nezadovoljstvo odgovorom te pita hoće li se tako projektiran most, s obzirom da se pretpostavlja da će Hrvatske vode raditi nasip uz rijeku Orljavu, uklopiti u spomenuti nasip.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je to most s najvećim protokom koji je ovdje projektiran te da je projektiran veći nego što bi trebao biti, zbog obilaznice koja je tu planirana u prostornom planu.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Antonio Šarić postavlja pitanje koje se odnosi na Strategiju razvoja urbanog područja Grada Požege, iskazuje interes za napredak Strategije te ga zanima kada će dokument biti gotov, napominjući kako bi bilo dobro da to bude čim prije.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku Šariću kako je to jedan od važnijih poslova koje gradska uprava, osobito Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Lokalna razvojna agencija rade te da sve ide planiranom dinamikom. Gradonačelnik napominje kako je Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, posjetila Grad Požegu te ističe da se razgovaralo i o Strategiji razvoja urbanog područja Grada Požege. Gradonačelnik naglašava da je sve u skladu sa zadanim rokovima, kao i kod drugih županija. Napominje da su definirani projekti za sve jedinice urbanog područja koji će biti u okviru Strategije te očekuje da će dokument biti usvojen u prvoj polovici sljedeće godine. Ističe kako će se prvo krenuti s projektima za koje postoje uvjeti od projektne dokumentacije do rješenja svih drugih pitanja vezanih uz to te da se sve odvija planiranom dinamikom koju određuje Ministarstvo.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje postoji li garancija za izvedene radove na Osnovnoj školi Dobriša Cesarić te pita kako će Grad sanirati krovište, s obzirom da krovište dvorane propušta, posebno kada bude većih količina oborina.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da za navedenu dvoranu postoji garancija za izvršenje radova te da je dio iste već saniran, dok je dio oštećenja uzrokovan elementarnom nepogodom koja je bila prošle godine. Napominje kako je Grad u suradnji s bivšom ravnateljicom uredio tadašnji troškovnik, da surađuje s odgovarajućim osiguravajućim društvom te ističe da će navedeno biti sanirano.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak spominje oborine u Vidovcima, a ističe da tjedan dana nakon oborina kanali nisu još uvijek čišćeni ili očišćeni do kraja i napominje da će ponovno doći do izlijevanja te postavlja pitanje što je s retencijom i u kojoj je fazi izgradnje.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se čula s predsjednikom Mjesnog odbora u Vidovcima vezano za čišćenja kanala te ističe da je to posao u nadležnosti Hrvatskih voda i da su oni obećali da će sutra tijekom dana to biti riješeno. Što se tiče retencija, pročelnica odgovara da su napravljena idejna rješenja, a održala su se dva sastanka te da se i dalje radi na tome, jer je to vrlo kompliciran proces. Napominje da se sve usklađuje s prostornim planom i da je, nažalost, procedura dugotrajna.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima nadovezao se na prethodno pitanje ističući da bi trebalo očistiti odvodne kanale po cijeloj Požegi, jer to već godinama nije čišćeno.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da se navedeno prima na znanje.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović napominje kako je u medijima pročitao informaciju da je netko od građana zatražio da se postavi klupa na autobusnom stajalištu ispred crkve Sv. Duha, te postavlja pitanje je li to problem ili netko prijeći da se tamo klupa postavi?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako klupa na toj lokaciji nije bila ni prije godinu dana te ne vidi zašto je problem to što je ni sada nema. Također, dodaje, kako je prema službenoj procjeni konzervatora utvrđeno da klupa na toj lokaciji nije dobro rješenje i napominje kako se traži bolje rješenje te ističe kako nitko nije ni podino zahtjev za postavljenje klupe.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović smatra da je stav gradonačelnika da klupa tamo nije potrebna
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da to nije njegov stav te ističe da je potrebno kvalitetnije rješenje i da ga se nastoji pronaći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić napominje kako često govori o demografiji, kako je potrebno vratiti mlade ljude u Požegu, o stipendijama i naknadama za djecu te ističe kako je Požega industrijski grad, navodeći imena požeških firmi: Spin Valis, Color, Magmu i Plamen. Zatim predlaže, s obzirom da Grad Požega sufinancira 60 studenata, da se pokrenu inicijative gdje bi Grad Požega u suradnji s Hrvatskom komorom i spomenutim firmama ostvario suradnju sa studentima, kroz studentsku praksu, te ih na taj način stimulirao na povratak u rodni grad.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da je to dobar prijedlog te da se može pokušati ako bude interesa s druge strane.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić predlaže da Grad preuzme inicijativu.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje vezano za prikupljanje biootpada te ističe kako se prije godinu dana govorilo o toj temi, dijelili su se prospekti i spominjala podjela spremnika za biootpad, te napominje kako je negdje zapelo.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovora vijećniku da će se pitanje proslijedit Komunalcu Požega d.o.o. te da će pisani odgovor biti dostavljen vijećniku.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje vezano za Požeške bolte, napominje kako zna da je izvođač radova u problemima te postavlja pitanje - „radi li izvođač i što je s nastavkom projekta?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da je Projekt aktivan te da je svjestan da izvođač ima problema i napominje da nije jedini u Hrvatskoj. Ističe kako je problem izazvan poremećajem tržišta, poremećajem u nabavi robe, a postoje i problemi s radnom snagom u građevini. Također navodi da je puno izvođača u istom problemu i da su neki veliki projekti prekinuti te ističe da je projekt Požeške Bolte u fazi završavanja. Napominje kako su građevinski radovi pri kraju i da ih je ostalo vrlo malo te ističe da je ostalo dosta završnih - unutarnjih radova i navodi da će se nastojati dovesti projekt do kraja na što kvalitetniji način i uz što manje troškove. Gradonačelnik napominje da je dostavljen odgovor na zahtjeve vezane uz podizvoditelje koji će izvoditi završne radove te ističe da se nada da će projekt završiti 2023. godini u skladu s trajanjem projektnog razdoblja, pod uvjetom da ne bude novih nepredviđenih poremećaja. Također, naglašava da bi svaka druga opcija značila veliko povećavanje cijene robe, jer novi natječaji koji se objavljuju po novim troškovnicima imaju sasvim druge cijene te zaključuje, da se projekt Požeške Bolte izvodi po aktualnim cijenama, on bi iznosio daleko više nego što je vrijednost ugovora koji je sada aktivan. Gradonačelnik navodi da je u interesu Grada da izvođač izdrži što dulje uz sve zahtjeve, da se dogovori uspiju privesti kraju i naravno, cilj je izvesti sve do kraja 2023. godine kako bi se mogla povući sva sredstva koja su bila planirana.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje „Tko je asfaltirao nogostup ispred ureda javnog bilježnika Maria Včelika, tko je to financirao Grad ili on sam“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara „Grad nije, ako nešto ne valja morat ćete se njemu obratiti.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović nadalje pita „Da li to znači da ja mogu ispred svoje kuće asfaltirati nogostup.“
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku „Ako želite, možete tražiti suglasnost, a na tu suglasnost vam mi izdajemo uvjete kako to treba izvesti.“

Vijećnik ANTE KOLIĆ (HDZ):
Vijećnik Ante Kolić ističe kako je nužno tražiti nove izvore energije i koristiti obnovljive izvore energije, zatim ističe kako u Požegi i u Grabriku te ističe kako zna da i u Tekiji razvijaju solarne elektrane te ga zanima kakvo je mišljenje politike i na koji način se pristupa tom problemu.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik ističe kako je svjestan toga te navodi da je to od prvih mjesta u prioritetima.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se kod svakog gradskog projekta pri izradi projektne dokumentacije nastoji uključiti što više energenata koji koriste sunce kao izvor energije, pa čak i iznad zakonskog standarda koji se mora zadovoljiti jer u konačnici to doprinosi sustavu prilikom održavanja te još jednom napominje kako u svim gradskim projektima nastoje maksimalno koristiti obnovljive izvore energije.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava nadovezao se na pitanje vijećnika Kolića vezano za obnovljive izvore energije te pita „ je li istina da ste dobili nekoliko puta dopis od Spin Valisa i da su bili predstavnici te da traže da se upravo ta energija od drvne mase i otpada iskoristi?“ te ističe kako su predstavnici Spin Valisa nekoliko puta dolazili te da nisu dobili nikakvu povratnu informaciju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da su predstavnici Spin Valisa bili na sastanku u Gradu te navodi kako je Lokalna razvojna agencija u razgovoru s njima dostavila i dopis kao pismo potpore da se taj projekt nastavi. Također napominje kako je za daljnja rješenja potrebno pričekati novog vlasnika jer se ne može unaprijed znati što će novi vlasnik željeti, te nadodaje, ako bude zainteresiran, razgovori će se nastaviti. Također ističe kako na sastancima, koji su se održali, nisu bili svi predstavnici firme, već samo dvojica, te pretpostavlja, da ostali predstavnici nisu bili upućeni te ističe kako je moguće da su krivo informirani. Gradonačelnik je još jedom naglasio da se sastanak održao i da su dobili pismo potpore.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava postavio je pitanje vezano za promjene koje se odnose na izmjene statuta Gradskog muzeja Požega, zanima ga zašto se statut mijenjao nekoliko puta te se pita „prebacuje li se tu nekakva odgovornost, smjenjuje se ravnatelj?“ te ističe kako ne želi da se problemi „trpaju pod tepih“ te smatra da je potrebno suočiti se s problemima, ako ih ima.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara kako nitko nije smijenjen te napominje da je ravnateljici istekao četverogodišnji mandat te da nije smijenjena i nije dobila otkaz. Gradonačelnik dalje pojašnjava „Znači, u svakom trenutku taj mandat može biti prekinut, ako postoje objektivni razlozi, a u svakom slučaju kada istekne mandatno razdoblje, osoba više nije ravnatelj i raspisan je novi natječaj. Uprava muzeja ni na koji način u projektu ne sudjeluje u financijskom dijelu te ne odlučuje o postupcima rekonstrukcije Muzeja, njihovo vrijeme dolazi kad ovo bude gotovo, tada oni nastupaju sa svojim stručnim znanjima te s useljenjem u muzej, a oni i sada rade svoj posao kao što su radili svih ovih godina“. Također, nadodaje kako je Statut mijenjan isključivo i jedino radi usklađenja sa zakonom te ističe kako se zbog nedoumica određenog dijela zaposlenika tražilo mišljenje Ministarstva kulture te se iz tog razloga Statut dva puta našao na rasporedu Gradskog vijeća. Gradonačelnik ističe da je sada Statut gotov i da je na dnevnom redu te nadodaje da su Gradska knjižnica i Gradsko kazalište imali svoje Statute na prošloj sjednici. Također napominje kako je sve u skladu sa zakonom i da se ne mogu tražiti izuzeća te dodaje da sve što vrijedi za Požegu, vrijedi i za druge gradove. Zaključio je s riječima kako je „djelatnica našeg muzeja izabrana u Hrvatsko muzejsko vijeće kao predstavnica muzeja cijele istočne Hrvatske“.