24. sjednica Gradskog vijeća 2020.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege koja će se održati u četvrtak, 24. rujna 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije (- davanje svečane prisege vijećnika)
   - prilog
2. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
3. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini, za mjesece: lipanj, srpanj i kolovoz
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
    - Zaključak Odbora za financije
    - Odluka i obrazloženje
    - Izvršenje
    - Ciljevi
    - Realizacija Plana razvojnih programa
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2020. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2020. godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2020. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2020. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2020. godine
6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za listopad - prosinac 2020.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
    - prilog
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     - prilog
10 . Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada
      - prilog