JN-21-21 - Nužni radovi na sanaciji objekata u vlasništvu Grada Požege

Opis predmeta nabave: nužni radovi na sanaciji objekata u vlasništvu Grada Požege, vrste radova i količine definirane su troškovnikom u prilogu.
Procijenjena vrijednost nabave je: 90.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-21/21

Poziv..

Troškovnik...

Rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je 13.7.2021. do 9:00 sati.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.