JN-18-21 - Usluga obrazovanja/osposobljavanja za Njegovatelja/Njegovateljicu u sklopu Projekta „PUK50“

Opis predmeta nabave: Nabava usluge – program obrazovanja/osposobljavanja za Njegovatelja/Njegovateljicu u
sklopu Projekta „PUK50“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0031
Procijenjena vrijednost nabave je: 50.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-18/21

Poziv..

Troškovnik...

1. pojašnjenje...

2. pojašnjenje...

3. pojašnjenje...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostavu ponuda je 15.7.2021. do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.