JN-23-21 Usluga izrade projektne dokumentacije

Opis predmeta nabave: Nabava usluge – izrade dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.br. 1436, i 1471, k.o. Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 120.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-23/21

Poziv..

1. Pojašnjenje...

2. Pojašnjenje...

Zapisnik...

Odluka o poništenju...

Rok za dostavu ponuda je 26.7.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.