JN-25-21 Nabava i ugradnja platforme za stubište za osobe s invaliditetom u OŠ Dobriše Cesarića u Požegi

Opis predmeta nabave:  Nabava i ugradnja platforme za stubište za osobe s invaliditetom u OŠ Dobriše Cesarića u Požegi
Procijenjena vrijednost nabave je: 100.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-25/21

Poziv...

Tehničke specifikacije...

Rok za dostavu ponuda je 6.8.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.