JN-33-21 Usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića

Opis predmeta nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.br. 1436, i 1471, k.o. Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 120.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-33/21

Poziv...

Dopuna 1....

Rok izvršenja usluge...

Pojašnjenje1...

Rok za dostavu ponuda je 9.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.