JN-34-21 Radovi na sanaciji podrumskih prostorija Požeške kuće

Opis predmeta nabave: radovi na sanaciji podrumskih prostorija Požeške kuće.
Procijenjena vrijednost nabave je: 34.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-34/21

Poziv...

Troškovnik...

Rok za dostavu ponuda je 6.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.