JN-36-21 Usluga obrazovanja/osposobljavanja za računalnog operatera u sklopu Projekta „PUK50“

Opis predmeta nabave: program osposobljavanja za računalnog operatera za potrebe provedbe projekta „PUK50“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0031.
Količina predmeta nabave je osposobljavanje 27 pripadnica ciljane skupine projekta, definirano troškovnikom.
Procijenjena vrijednost nabave je: 54.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi USLUGE. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-36/21

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka o odabiru...

Rok za dostavu ponuda je 15.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.