Služba za unutarnju reviziju

(Članak 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega)

Služba za unutarnju reviziju je tijelo koje obavlja poslove proračunske kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, te poslove unutarnje revizije.

Proračunska kontrola obuhvaća pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika, nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika, te nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad Požega dao jamstvo.

Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju reviziju ispravnosti prijedloga ugovora, reviziju provedenih javnih natječaja, te drugih akata i postupaka sukladno zakonu i drugim propisima.

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. do 2020. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2017. do 2019. godine ...

 --

Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2016. do 2018. godine ...