JN-39/21 Nabava kontejnerskog sklopa za prostore NK Slavonija Požega

Opis predmeta nabave: nabava kontejnerskog sklopa za prostore NK Slavonija Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 197.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi robe. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-39/21

Poziv...

Troškovnik...

Prilog 1....

Prilog 2....

Rok za dostavu ponuda je 20.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.