Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

BROJ OSVOJENIH MANDATA PO MJESNIM ODBORIMA

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ

NEZAVISNA LISTA

TOMISLAV HAJPEK

NEZAVISNA LISTA

MATO VIDOVIĆ

SDP SDSS
1. MO ARSLANOVCI 6 - - 1 -
2. MO CENTAR 3 - - 4 -
3. MO BABIN VIR 6 - - 1 -
4. MO GAREVICA 6 - - 1 -
5. MO CIGLANA 5 - - 2 -
6. MO ORLJAVA 6 - - 1 -
7. MO PRAULJE 7 - - - -
8. MO RATARNICA 7 - - - -
9. MO TEKIJA 5 - - 2 -
10. MO VUČJAK 7 - - - -
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 5 - - - -
13. MO CRKVENI VRHOVCI - - - 5 -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - - 5
15. MO DERVIŠAGA 5 2 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI - - 7 - -
18. MO GOLOBRDCI 5 - - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - - -
20. MO KOMUŠINA 5 - - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 5 - - -
24. MO MIHALJEVCI 7 - - - -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - 2 -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 7 - - - -
29. MO SEOCI 5 - - - -
30. MO STARA LIPA 5 - - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 5 - - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008