Alati za pristupačnost

JN-42/21 Radovi na sanaciji i uređenju sportskog igrališta OŠ Julija Kempfa

Opis predmeta nabave: radovi na sanaciji i uređenju sportskog igrališta OŠ Julija Kempfa Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 277.600,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-42/21

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka o odabiru...

Rok za dostavu ponuda je 4.11.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.