Sportski tereni i objekti

SPORTSKA DVORANA «GRABRIK»
Antuna Kanižlića 14a, Požega
Telefon: 034 / 272 - 100
Fax: 034 / 272 - 100

NOGOMETNI STADION - KLUB "SLAVONIJA"
Slavonska 10, Požega
Telefon: 034 / 273 - 418

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR POŽEGA
Milke Trnine bb, Požega
 
GRADSKA STRELJANA
Milke Trnine bb, Požega
 
GIMNASTIČKA DVORANA "SOKOL"
Dr. Franje Tuđmana 4, Požega

GRADSKA KUGLANA
Osječka 7, Požega

GRADSKI BAZEN
Osječka 8, Požega

SPORTSKI TENISKI KLUB POŽEGA
Pavla Radića 2, Požega