Alati za pristupačnost

JN-67/22 usluga stručnog nadzora nad postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete

Opis predmeta nabave: Usluga stručnog nadzora nad postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete
Procijenjena vrijednost nabave je: 150.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluge
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-67/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 4. listopad 2022. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.