Alati za pristupačnost

JN-100/22 Usluga hvatanja pasa i obavljanja poslova skloništa za životinje

Opis predmeta nabave: usluga hvatanja pasa i obavljanja poslova skloništa za životinje
Procijenjena vrijednost nabave je: 95.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-100/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 23. prosinac 2022. do 10:00 sati, bez obzira na način dostav