Radna tijela Gradskog vijeća

Tijela Gradskog vijeća:

 • Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
 • Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća
 • Odbor za određivanje imena ulica i trgova
 • Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Odbor za financije

Savjet za zaslužne građane i javna priznanja

Predstavnici Gradskog vijeća u drugim tijelima:

 • Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega
 • Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Kazališno vijeće Gradskog kazališta Požega
 • Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Nadzorni odbor "Tekije" d.o.o.
 • Predstavnik Grada u Skupštini "Tekije" d.o.o.
 • Upravno vijeće Dječjih vrtića Požega
 • Školski odbor OŠ Julija Kempfa
 • Školski odbor OŠ Antuna Kanižlića
 • Školski odbor OŠ Dobriše Cesarića
 • Školski odbor Glazbene škole

{phocadownload view=file|id=197|target=s}