Radna tijela Gradskog vijeća

Stalna radna tijela Gradskog vijeća:

  • Mandatna komisija

          - ANTE KOLIĆ, predsjednik
          - DIJANA KRPAN, članica
          - dr.sc. DINKO ZIMA, član

  • Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća

          - HRVOJE CERANIĆ, predsjednik
          - MIROSLAV PENAVA, potpredsjednik
          - dr.sc. DINKO ZIMA, član
          - SILVIJA SERTIĆ, član
          - JOSIP MATKOVIĆ, član

  • Odbor za statutarno–pravna pitanja Gradskog vijeća

          - DRAGUTIN ŠTIRMER, predsjednik
          - PETAR KANIĆ, potpredsjednik
          - DIJANA KRPAN, članica
          - ANTONIO ŠARIĆ, član
          - MAGDALENA TURKALJ ČORAK, članica

  • Odbor za određivanje imena ulica i trgova

          - dr.sc. IVICA ĆULO, predsjednik
          - ANTUN CIMERMAN, potpredsjednik
          - ILIJA BAGARIĆ, član
          - JOSIP MATKOVIĆ, član
          - IVANA BOUČEK, članica

  • Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

          - dr.sc. BERISLAV ANDRLIĆ, predsjednik
          - dr.sc. MARKO ŠOSTAR, potpredsjednik
          - STJEPAN GOLIĆ, član
          - ROBERT BEBLE, član
          - IVAN VLAHOVIĆ, član

  • Savjet za zaslužne građane i javna priznanja

          - MILAN GOJO, predsjednik
          - ILIJA BAGARIĆ, potpredsjednik
          - dr.sc. VESNA VLAŠIĆ, članica
          - dr.sc. JOSIP FAJDIĆ, član
          - TOMISLAV HAJPEK, član

  • Odbor za financije

          - ZDRAVKO JELČIĆ, predsjednik
          - ZVONIMIR ŽILIĆ, član
          - mr.sc. MITAR OBRADOVIĆ, član

 

Predstavnici Gradskog vijeća u drugim tijelima:

  • Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega
  • Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Požega
  • Kazališno vijeće Gradskog kazališta Požega
  • Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
  • Nadzorni odbor "Tekije" d.o.o.
  • Predstavnik Grada u Skupštini "Tekije" d.o.o.
  • Upravno vijeće Dječjih vrtića Požega
  • Školski odbor OŠ Julija Kempfa
  • Školski odbor OŠ Antuna Kanižlića
  • Školski odbor OŠ Dobriše Cesarića
  • Školski odbor Glazbene škole