Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016) i Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega objavljuje javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...


ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

PRETHODNA SAVJETOVANJA

ZAVRŠNA IZVJEŠĆA