Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Izbori

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2019.

Financijsko izvješće o utrošku sredstava za izbore za članove Vijeća nacionalnih manjina...


Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Požegi i o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Požegi...

Odluka o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Požegi i o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Požegi od 5. svibnja 2019...


Zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta...

Radno vrijeme izbornog povjerenstva... 2019 Izbori manjine LOGO

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina...

Priprema registra birača za izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina...


Vodič kroz izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina...

O izborima na predstavnike nacionalnih manjina...

Izbori za članove Europskog parlamenta 2019.

2019.03.27   EU izbori LOGONa temelju Odluke Predsjednice RH objavljene u NN 30/19 od 26. ožujka 2019. godine Izbori za članove Europskog parlamenta iz RH održat će se u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za upravu ureda državne uprave u županiji i matičnom uredu prema mjestu stanovanja.

Odluka...

Sve što trebate znati o Izborima za Europski parlament...

"Ovaj put glasam" - kampanje europskog parlamenta...

Izbori članova u Europski parlament - Što zanima birače?

Portal europskog parlamenta...


 Radno vrijeme izbornog povjerenstva...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Požege...

Izbori 2017

LOKALNI IZBORI 2017. - GRAD POŽEGA


Izbori 2017

Konačno financijsko izvješće o utrošku sredstava za kolalne izbore...  
Financijsko izvješće o utrošku sredstava za lokalne izbore...  
Konačni rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
O B A V I J E S T

Obavještavaju se izborni sudionici da će Gradsko izborno povjerenstvo dežurati dana 27. svibnja 2017. godine u zgradi Županije Požeško-slavonske Požega u vremenu:

od 10,00 sati do 14,00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja.

 
   
Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća...  
   
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 23. svibnja 2017. od 00,00 sati do srijede 24. svibnja 2017. do 24,00 sata, a Gradsko izborno povjerenstvo Grada Požege dežurati će u vijećnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 8,00 do 20,00 sati i u srijedu 24. svibnja 2017. od 8,00 do 24,00 sata.

 
   
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege i Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja ...  
   
Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Požege ...  
   

Izborna povjerenstava će dežurati 13. svibnja od 9:00 do 16:00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja izbornih sudionika...

                    
   
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za članove Gradskog vijeća ...  
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za Gradonačelnika...  
   
Rješenje o određivanju biračkih mjesta ...  
Upute za glasovanje državljanima EU ...  

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA ... 

 

Izbori 2016 - MO Rezultati

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ HDZ i HSU HSS ORAH

NEZAVISNA LISTA

KAZIMIRA BALOGA

NEZAVISNA LISTA

MARIJANA SERTIĆA

NEZAVISNA LISTA

NATALIJE PAVIĆ

NEZAVISNA LISTA

 NINE SMOLČIĆA

NEZAVISNA LISTA

VJEKOSLAVA PETROVIĆA

SDP
1. MO ARSLANOVCI - 5 - -  -  -  - - 2
2. MO CENTAR  -
3. MO BABIN VIR - 4 - - 1
4. MO GAREVICA - 4 - -
5. MO CIGLANA 4 - - -
6. MO ORLJAVA - 3 - -

2

7. MO PRAULJE - 5 - -
8. MO RATARNICA - 5 - -
9. MO TEKIJA - 4 - -
10. MO VUČJAK - 4 - 1
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 2 - - - 3
13. MO CRKVENI VRHOVCI - -   -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - -
15. MO DERVIŠAGA 6 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI 2 - - -
18. MO GOLOBRDCI 3 - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - 2 -

3

20. MO KOMUŠINA 4 - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 3 - - - 2
24. MO MIHALJEVCI - 4 1 -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 3 - - - 2 2
29. MO SEOCI 4 - - -
30. MO STARA LIPA 3 - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 3 - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -
 UKUPNO: 99  42  57 

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.