Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća 2021.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 29. rujna 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20, Požega.

- obavijest uz poziv
 - obavijest uz nadopunu materijala

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice
- Izvod iz zapisnika sa izvanredne sjednice

1. Izvješće Mandatne komisije
   - davanje svečane prisege vijećnika
2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine
3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
   - prijedlog i zaključak
   - tablice
   - odluka i obrazloženje
   - ciljevi
   - realizacija Plana razvojnih programa
   - ispravak
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2021. godine
   d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2021. godine
   e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2021. godine
6. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
7. Prijedlog Odluke o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
   - Pravilnik o jednostavnoj nabavi
   - uputa ministarstva uprave
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
11. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima
     - opis projekta
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
     - opis projekta
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (usklađenje naziva radnih mjesta)
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
    - zamolba za razrješenjem
14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

    - prijedlozi
    - prilog
15. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Požege
    - prijedlog mrtvozornika Požeško-slavonske županije
16. Informacija u svezi poslovnog prostora u vlasništvu Zvonka Strake koji se nalazi u zgradi Gradskog muzeja Požega, Matice Hrvatske 5, Požega
17. Informacija u svezi gradske imovine u Baškoj.

3. izvanredna sjednica Gradskog vijeća 2021.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 7. rujna 2021. godine s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

 

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstva pomoći za ublažavanje i uklanjanje i posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008