Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća 2019.

13. sjednica Gradskog vijeća održati će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec:
    a) studeni
    b) prosinac
2. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
    - ponuda g. Strake
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
   - pregledna karta listova
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege - detalj
5. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
6. Prijedlog Odluke o grobljima
7. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
8. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
9. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
     - prijedlog POČASNI GRAĐANIN prof.dr. Branko Katalinić
     - prijedlog NAGRADE ZA ŽIVTOTNO DIJELO prim.dr.med Ljubo Begić
     - prijedlog GODIŠNJE NAGRADE GRADA POŽEGE Nenad Pečur
     - prijedlog KOLEKTIVNE NAGRADE Zlatni lug d.o.o.
15. Prijedlog Odluke o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
     - pismo namjere kupnje nekretnine 
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege
    - procjena rizika od velikih nesreća
21. Analiza sustava Civilne zaštite u 2018. godini i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
22. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege.

12. sjednica Gradskog vijeća 2018.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 28. studenog 2018. godine, s početkom u 17,30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Za sjednicu predlažen sljedeći

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
   a) rujan
   b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
3.a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi...
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
   c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
   d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
5.a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
   b) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
   c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018. godini
6.a) Prijedlog Proračun Grada Požege za 2019. godinu sa Projekcijama za 2020.-2021. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2019.-2021.
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Projekcije...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi..
   b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
8.a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
   d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
9.a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Požega
13. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
14. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor (u Požegi, na Trgu Sv. Trojstva kbr. 13)
15. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu
16. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
19. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
20. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.