Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća 2018.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se u petak 23. veljače 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
2. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Požega
4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine

5. sjednica Gradskog vijeća 2018.

5. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 30. siječnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec:
a) studeni
b) prosinac

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
4. Prijedlog Odluke Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Požege
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Dječjem vrtiću Požega
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu Prijedlog Odluke
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.