Alati za pristupačnost

16. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Prema informacijama koje posjeduje, Mitar Obradović tvrdi da je trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. na odlagalištu u Alilovcima imalo štetu u vidu propale drvne mase te postavlja pitanje Gradonačelniku, zna li on više tome?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da će zatražiti pisano izvješće trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. Kada Komunalac Požega d.o.o. dostavi izvješće Gradu, odgovor će biti dostavljen vijećniku do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vijećnik Tomislav Hajpek postavlja pitanje vezano za novosagrađeni most u Dervišagi i nevrijeme koje je uzrokovalo odron pristupnog puta te se pita je li to propust izvođača radova? Također vijećnik postavlja pitanje je li pristupni put izgrađen u skladu s projektom i tko je bio izvođač radova?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako je izvođač radova sve napravio u skladu s projektom te daje riječ pročelnici Menđel.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je sve rađeno po projektu te da je projekt napravio službeni projektant Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marka Novaka. Također napominje da je oplata ostala na mostu, što je u skladu s pravilima struke te da se ista ne smije skinuti 28 dana od dana betoniranja. Ističe, kako je količina oborina bila jako velika, veća nego prosjek koji se računa te napominje i da nije bilo oplate, svejedno bi, možda ne u tolikoj količini, voda došla do pristupnog puta.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Tomislav Hajpek iskazuje nezadovoljstvo odgovorom te pita hoće li se tako projektiran most, s obzirom da se pretpostavlja da će Hrvatske vode raditi nasip uz rijeku Orljavu, uklopiti u spomenuti nasip.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je to most s najvećim protokom koji je ovdje projektiran te da je projektiran veći nego što bi trebao biti, zbog obilaznice koja je tu planirana u prostornom planu.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Antonio Šarić postavlja pitanje koje se odnosi na Strategiju razvoja urbanog područja Grada Požege, iskazuje interes za napredak Strategije te ga zanima kada će dokument biti gotov, napominjući kako bi bilo dobro da to bude čim prije.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku Šariću kako je to jedan od važnijih poslova koje gradska uprava, osobito Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Lokalna razvojna agencija rade te da sve ide planiranom dinamikom. Gradonačelnik napominje kako je Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, posjetila Grad Požegu te ističe da se razgovaralo i o Strategiji razvoja urbanog područja Grada Požege. Gradonačelnik naglašava da je sve u skladu sa zadanim rokovima, kao i kod drugih županija. Napominje da su definirani projekti za sve jedinice urbanog područja koji će biti u okviru Strategije te očekuje da će dokument biti usvojen u prvoj polovici sljedeće godine. Ističe kako će se prvo krenuti s projektima za koje postoje uvjeti od projektne dokumentacije do rješenja svih drugih pitanja vezanih uz to te da se sve odvija planiranom dinamikom koju određuje Ministarstvo.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje postoji li garancija za izvedene radove na Osnovnoj školi Dobriša Cesarić te pita kako će Grad sanirati krovište, s obzirom da krovište dvorane propušta, posebno kada bude većih količina oborina.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da za navedenu dvoranu postoji garancija za izvršenje radova te da je dio iste već saniran, dok je dio oštećenja uzrokovan elementarnom nepogodom koja je bila prošle godine. Napominje kako je Grad u suradnji s bivšom ravnateljicom uredio tadašnji troškovnik, da surađuje s odgovarajućim osiguravajućim društvom te ističe da će navedeno biti sanirano.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak spominje oborine u Vidovcima, a ističe da tjedan dana nakon oborina kanali nisu još uvijek čišćeni ili očišćeni do kraja i napominje da će ponovno doći do izlijevanja te postavlja pitanje što je s retencijom i u kojoj je fazi izgradnje.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se čula s predsjednikom Mjesnog odbora u Vidovcima vezano za čišćenja kanala te ističe da je to posao u nadležnosti Hrvatskih voda i da su oni obećali da će sutra tijekom dana to biti riješeno. Što se tiče retencija, pročelnica odgovara da su napravljena idejna rješenja, a održala su se dva sastanka te da se i dalje radi na tome, jer je to vrlo kompliciran proces. Napominje da se sve usklađuje s prostornim planom i da je, nažalost, procedura dugotrajna.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima nadovezao se na prethodno pitanje ističući da bi trebalo očistiti odvodne kanale po cijeloj Požegi, jer to već godinama nije čišćeno.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da se navedeno prima na znanje.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović napominje kako je u medijima pročitao informaciju da je netko od građana zatražio da se postavi klupa na autobusnom stajalištu ispred crkve Sv. Duha, te postavlja pitanje je li to problem ili netko prijeći da se tamo klupa postavi?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako klupa na toj lokaciji nije bila ni prije godinu dana te ne vidi zašto je problem to što je ni sada nema. Također, dodaje, kako je prema službenoj procjeni konzervatora utvrđeno da klupa na toj lokaciji nije dobro rješenje i napominje kako se traži bolje rješenje te ističe kako nitko nije ni podino zahtjev za postavljenje klupe.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović smatra da je stav gradonačelnika da klupa tamo nije potrebna
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da to nije njegov stav te ističe da je potrebno kvalitetnije rješenje i da ga se nastoji pronaći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić napominje kako često govori o demografiji, kako je potrebno vratiti mlade ljude u Požegu, o stipendijama i naknadama za djecu te ističe kako je Požega industrijski grad, navodeći imena požeških firmi: Spin Valis, Color, Magmu i Plamen. Zatim predlaže, s obzirom da Grad Požega sufinancira 60 studenata, da se pokrenu inicijative gdje bi Grad Požega u suradnji s Hrvatskom komorom i spomenutim firmama ostvario suradnju sa studentima, kroz studentsku praksu, te ih na taj način stimulirao na povratak u rodni grad.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da je to dobar prijedlog te da se može pokušati ako bude interesa s druge strane.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić predlaže da Grad preuzme inicijativu.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje vezano za prikupljanje biootpada te ističe kako se prije godinu dana govorilo o toj temi, dijelili su se prospekti i spominjala podjela spremnika za biootpad, te napominje kako je negdje zapelo.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovora vijećniku da će se pitanje proslijedit Komunalcu Požega d.o.o. te da će pisani odgovor biti dostavljen vijećniku.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje vezano za Požeške bolte, napominje kako zna da je izvođač radova u problemima te postavlja pitanje - „radi li izvođač i što je s nastavkom projekta?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da je Projekt aktivan te da je svjestan da izvođač ima problema i napominje da nije jedini u Hrvatskoj. Ističe kako je problem izazvan poremećajem tržišta, poremećajem u nabavi robe, a postoje i problemi s radnom snagom u građevini. Također navodi da je puno izvođača u istom problemu i da su neki veliki projekti prekinuti te ističe da je projekt Požeške Bolte u fazi završavanja. Napominje kako su građevinski radovi pri kraju i da ih je ostalo vrlo malo te ističe da je ostalo dosta završnih - unutarnjih radova i navodi da će se nastojati dovesti projekt do kraja na što kvalitetniji način i uz što manje troškove. Gradonačelnik napominje da je dostavljen odgovor na zahtjeve vezane uz podizvoditelje koji će izvoditi završne radove te ističe da se nada da će projekt završiti 2023. godini u skladu s trajanjem projektnog razdoblja, pod uvjetom da ne bude novih nepredviđenih poremećaja. Također, naglašava da bi svaka druga opcija značila veliko povećavanje cijene robe, jer novi natječaji koji se objavljuju po novim troškovnicima imaju sasvim druge cijene te zaključuje, da se projekt Požeške Bolte izvodi po aktualnim cijenama, on bi iznosio daleko više nego što je vrijednost ugovora koji je sada aktivan. Gradonačelnik navodi da je u interesu Grada da izvođač izdrži što dulje uz sve zahtjeve, da se dogovori uspiju privesti kraju i naravno, cilj je izvesti sve do kraja 2023. godine kako bi se mogla povući sva sredstva koja su bila planirana.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje „Tko je asfaltirao nogostup ispred ureda javnog bilježnika Maria Včelika, tko je to financirao Grad ili on sam“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara „Grad nije, ako nešto ne valja morat ćete se njemu obratiti.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović nadalje pita „Da li to znači da ja mogu ispred svoje kuće asfaltirati nogostup.“
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku „Ako želite, možete tražiti suglasnost, a na tu suglasnost vam mi izdajemo uvjete kako to treba izvesti.“

Vijećnik ANTE KOLIĆ (HDZ):
Vijećnik Ante Kolić ističe kako je nužno tražiti nove izvore energije i koristiti obnovljive izvore energije, zatim ističe kako u Požegi i u Grabriku te ističe kako zna da i u Tekiji razvijaju solarne elektrane te ga zanima kakvo je mišljenje politike i na koji način se pristupa tom problemu.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik ističe kako je svjestan toga te navodi da je to od prvih mjesta u prioritetima.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se kod svakog gradskog projekta pri izradi projektne dokumentacije nastoji uključiti što više energenata koji koriste sunce kao izvor energije, pa čak i iznad zakonskog standarda koji se mora zadovoljiti jer u konačnici to doprinosi sustavu prilikom održavanja te još jednom napominje kako u svim gradskim projektima nastoje maksimalno koristiti obnovljive izvore energije.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava nadovezao se na pitanje vijećnika Kolića vezano za obnovljive izvore energije te pita „ je li istina da ste dobili nekoliko puta dopis od Spin Valisa i da su bili predstavnici te da traže da se upravo ta energija od drvne mase i otpada iskoristi?“ te ističe kako su predstavnici Spin Valisa nekoliko puta dolazili te da nisu dobili nikakvu povratnu informaciju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da su predstavnici Spin Valisa bili na sastanku u Gradu te navodi kako je Lokalna razvojna agencija u razgovoru s njima dostavila i dopis kao pismo potpore da se taj projekt nastavi. Također napominje kako je za daljnja rješenja potrebno pričekati novog vlasnika jer se ne može unaprijed znati što će novi vlasnik željeti, te nadodaje, ako bude zainteresiran, razgovori će se nastaviti. Također ističe kako na sastancima, koji su se održali, nisu bili svi predstavnici firme, već samo dvojica, te pretpostavlja, da ostali predstavnici nisu bili upućeni te ističe kako je moguće da su krivo informirani. Gradonačelnik je još jedom naglasio da se sastanak održao i da su dobili pismo potpore.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava postavio je pitanje vezano za promjene koje se odnose na izmjene statuta Gradskog muzeja Požega, zanima ga zašto se statut mijenjao nekoliko puta te se pita „prebacuje li se tu nekakva odgovornost, smjenjuje se ravnatelj?“ te ističe kako ne želi da se problemi „trpaju pod tepih“ te smatra da je potrebno suočiti se s problemima, ako ih ima.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara kako nitko nije smijenjen te napominje da je ravnateljici istekao četverogodišnji mandat te da nije smijenjena i nije dobila otkaz. Gradonačelnik dalje pojašnjava „Znači, u svakom trenutku taj mandat može biti prekinut, ako postoje objektivni razlozi, a u svakom slučaju kada istekne mandatno razdoblje, osoba više nije ravnatelj i raspisan je novi natječaj. Uprava muzeja ni na koji način u projektu ne sudjeluje u financijskom dijelu te ne odlučuje o postupcima rekonstrukcije Muzeja, njihovo vrijeme dolazi kad ovo bude gotovo, tada oni nastupaju sa svojim stručnim znanjima te s useljenjem u muzej, a oni i sada rade svoj posao kao što su radili svih ovih godina“. Također, nadodaje kako je Statut mijenjan isključivo i jedino radi usklađenja sa zakonom te ističe kako se zbog nedoumica određenog dijela zaposlenika tražilo mišljenje Ministarstva kulture te se iz tog razloga Statut dva puta našao na rasporedu Gradskog vijeća. Gradonačelnik ističe da je sada Statut gotov i da je na dnevnom redu te nadodaje da su Gradska knjižnica i Gradsko kazalište imali svoje Statute na prošloj sjednici. Također napominje kako je sve u skladu sa zakonom i da se ne mogu tražiti izuzeća te dodaje da sve što vrijedi za Požegu, vrijedi i za druge gradove. Zaključio je s riječima kako je „djelatnica našeg muzeja izabrana u Hrvatsko muzejsko vijeće kao predstavnica muzeja cijele istočne Hrvatske“.

10. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
U ponedjeljak dopodne gradski trg je bio zatvoren, odnosno nije bio zatvoren trg, parking je bio zatvoren. Crkva je imala nekakvo zbivanje i mene zanima na koji način se regulira najam gradskog prostora - konkretno parkinga. Građani su došli ujutro na posao, a nisu imali gdje parkirati jer je Trg bio okružen radnicima Komunalca koji su tamo uredovali. Bilo je neko zbivanje koje ja uvažavam i poštivam, ali me zanima kakva je to procedura? Da li se pisanim putem traži suglasnost? Na koji se način takvo što ureduje i naplaćuje li se to? Tko donosi odluku? Da znamo za ubuduće.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
- Sukladno Odluci o komunalnom redu, na osnovu zahtjeva koji dobijemo mi reagiramo - dajemo ili ne dajemo. Ovisi o tome koja je vrsta zbivanja, u većini slučaja kada je opravdano dajemo i ne naplaćujemo korištenje budući da je za sve što damo odobrenje nekakvo društveno događanje koje je od veće vrijednost za sam grad. Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, donosi odluku, a pročelnik odlučuje o regulaciji prometa. Djelatnici Komunalca postupaju po toj istoj Odluci koju im dostavimo.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- S obzirom na ratno stanje u Ukrajini, potencijalno je i naša zemlja u ugrozi. Građani su u strahu jer nisu dovoljno informirani. U slučaju da zasvira znak za uzbunu, koliko je gradskih skloništa potpuno spremno za prijem naših građana? Jesu li provjereni ventilacijski otvori, zalihe pitke vode, hrane, alata, lijekova ili se do dan danas ondje nalaze skladišta? Koliko sam shvatila, u dva skloništa su udruge. Kako je s njima regulirano u slučaju da dođe to uzbune, posebno jer je sada riječ o rizičnoj situaciji? Kakvo je postupanje s udrugama, s obzirom na to da se ljudi mogu zateći blizu tih skladišta u tome trenutku?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Atomska skloništa koja imamo su neodržavana, odnosno, nisu u funkciji. Sva skloništa koriste se za druge namjene dok neka od njih ne služe ničemu. Vjerojatno se mislilo da skloništa više nikad neće biti potrebna. Svjesni smo da je postojala te da još uvijek postoji mogućnost da zasvira uzbuna i da se ljudi tada moraju negdje skloniti. Zatekli smo skloništa u takvom stanju kakvom jesu, no morat ćemo uložiti maksimalan napor da ono malo skloništa što nam stoji na raspolaganju privedemo njihovoj svrsi. Ima problema jer nešto su skladišta, nešto koriste udruge, bilo je svakakvih situacija, vjerojatno se mislilo da ta skloništa neće više nikada trebati.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Ja imam direktno pitanje, aktualno. Svi znamo da je bio raspisan natječaj po kojem su se dodjeljivale financijske potpore medijima koji je na kraju bio poništen. Zanima nas jeste li znali da je pročelnica u rodbinskim vezama s glavnim urednikom jednog od portala i jeste li znali da niti jedan član povjerenstva ne smije biti u rodbinskim ili bilo kakvim drugim vezama s nekim od medija?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Toliko jesam informiran da znam da ne smije biti u bliskim rodbinskim vezama, a informaciju da su pročelnica i novinar u bliskim rodbinskim vezama kako je on napisao, to naravno da nisam znao. Dakle, niti sam znao niti vodim o tome brigu, a taj koji je na kraju rekao da su u bliskim rodbinskim vezama, on je znao. Nadam se barem da je znao prije, da nije saznao taj čas kada je poziv završen. Da je upozorio, mi bismo promijenili povjerenstvo, a ovako je ostalo jedino rješenje poništiti javni poziv jer ako u bliske rodbinske veze, to sigurno ne može proći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Rekli ste da je gospodin novinar koji se prijavio na natječaj trebao znati da su u rodbinskim vezama on i članica povjerenstva gđa Petrović, međutim to isto je znala i gđa Petrović koja sjedi u povjerenstvu pa se nameće pitanje zašto se ona sama nije izuzela iz odlučivanja u tom predmetu i koji su vaši potezi, osim poništavanja natječaja, jer se tu dogodila etička povreda službeničke dužnosti?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Prvo, što se tiče tog javnog poziva općenito, oko toga su napravljene tenzije iz meni nepoznatih razloga, a obzirom da svi skupa vjerojatno pratite situaciju i u medijima, možde se to sve skupa može i racionalno objasniti. Kažnjavati zbog takvih propusta neću, čak i da se pročelnica nije izuzela, jer ako tako krenemo, tko će onda ovdje ostati raditi? A što se tiče samog događaja na povjerenstvu, ne znam što je bilo, pročelnica je tu pa neka odgovori sama. Nitko nije pitao je li se ona izuzela, svi su najprije osudili.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Maja Petrović:
U trenutku glasovanja za taj određeni medij, ja sam napustila prostoriju i nisam uopće sudjelovala u glasovanju.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li istina što su pisali pojedini mediji da je u gradskoj kući u izvidnim radnjama bila policija? Nakon odlaska vašeg prethodnika, nadao sam se da takvih stvari više neće biti.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Je li netko bio ili nije, dobro znate da o tome, kada bih znao ili znam, ne smijem govoriti. Takav je zakon. Ono što vam mogu reći vezano za to je da ne znam zašto ste se tako nadali jer sigurno je ako dolaze, možda dolaze zbog nečega što je bilo u proteklih 20 godina, a ne sada. Ispada da je sve bilo u ovih šest mjeseci.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Pitanje vezano za financijske potpore koje dodjeljujete vi kao gradonačelnik svojim odlukama. Postoji li kriterij ili je to jednostavno princip 'tko zatraži pa vi procijenite'. Vidljivo je prema odlukama koje su objavljene, da ima doista velikih razlika u iznosima. Postoji li kriterij i mogu li svi koji se prijave dobiti takvu potporu? Riječ je o financijskim potporama za turizam, vinotočje, postavljanje reklamnih panoa itd. Znači ako netko želi otvoriti apartmane u Požegi, može se javiti Povjerenstvu i zatražiti financijsku potporu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ni pogledao nisam tu odluku. Postoji Povjerenstvo koje se imenuje upravo zato da procijeni kome treba i koliko dati, na temelju zahtjeva koji su podneseni. Jasno da postoji kriterij i Povjerenstvo se njima vodi. Ja ne revidiram njihovu odluku, nego je samo proslijedim na realizaciju.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Što se tiče javnih potpora u turizmu, kada otvorimo javni poziv prvo se dolazi s odlukom koja dolazi iz Županije. Na osnovu te odluke, zahtjev koji popuni svaka zainteresirana strana, povjerenstvo odlučuje kome će sredstva biti dodijeljena i u kojem iznosu. Isto to važi i za ostale pozive. Praksa kakva je bila ranije više nije, mi za sve što idemo raspisujemo natječaj i svima dajemo iste uvjete.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vrlo jednostavno pitanje, hoće li parking kod bolnice ostati besplatan?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Grad nije vlasnik parcele na kojoj je parking već je to Opća županijska bolnica. Županija je njezin osnivač, a ne Grad. Zbog toga ni Grad niti gradonačelnik nemaju nikakve ingerencije niti sudjeluju u upravljanju bolnicom. Čak nitko ni nema teoretske mogućnosti donositi bilo kakve odluke vezane uz bolničko parkiralište, osim same bolnice i Županije.

9. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavio bih pitanje vezano za grijanje u Naselju Babin vir. Na 7. sjednici Gradskog vijeća vijećnica Dijana Krpan postavila je pitanje vezano za problematiku grijanja u Babinom viru. Problematika je vezana za visoke troškove grijanja koji su ostali isti za 410 korisnika kao kada je stanara bilo puno više. S vremenom se smanjivao broj korisnika tog zajedničkog grijanja, a fiksni troškovi su ostali su na postojećim korisnicima. Tome je dobrim djelom ‘kumovao’ i Grad, odnosno vlasti koje su bile prije. Sada su cijene grijanja prevelike. Ljudi dobivaju po 1.500 ili 2.000 tisuće kuna za dvosobne stanove. Što će biti nagodinu ako se nastavi ovim tempom jer bit će još i gore. Na sedmoj sjednici odgovorili ste kako se ove zime po tome pitanju ne može ništa učiniti jer je riječ o kratkom roku te da smatrate da iduće sezone grijanja neće biti potrebe za takvim pitanjima. Jeste li nešto poduzeli po tome pitanju budući da nova sezona grijanja u Babinom viru počinje za sedam mjeseci? Razgovara li se s tim ljudima? Postoje li ikakvi modaliteti koji su ponuđeni ljudima putem kojih bi imali jeftinije grijanje? Četiri puta je veća cijena onima koji imaju zajedničko grijanje.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Poduzeo sam jedino ono što se u trenutku početka sezone grijanja može učiniti. Na taj problem je upozoren Komunalac Požega d.o.o. i zatražili smo da se tijekom zimskih mjeseci u kojima grijanje radi napravi točna evaluacija stanja kotlovnica, troškova i prijedlozi rješenja. Trenutno smo u pola zime i ne mogu vam odgovoriti da sam do sada nešto dobio, a mislim da nije niti Nadzorni odbor Komunalca o tome dobio još nikakvo izvješće, no to se svakako mora napraviti. Pogotovo sada s obzirom na predstojeće promjene cijena energenata. To je pitanje koje se ne može zaobići, no ne može se sve ni tako brzo riješiti. Mi smo u 6 mjeseci otvorili pitanja koja su vrlo skupa, mislim da je svima jasno da u jednoj godini riješiti sve to nije realno. Ovo smatram kao podsjetnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Po meni ste napravili odličan potez što ste stavili gospodina Lovrića za direktora tvrtke Komunalac, međutim povukla su se nekakva pitanja vezana za uvjete koje on zadovoljava ili ne, ali to tome će se kasnije raspravljati. Moje pitanje je vezano uz ostale rukovodeće pozicije. Na 7. sjednici ste izjavili da niste zadovoljni radom Komunalca, na prošloj sjednici ste rekli da direktor više neće imati vašu ruku, da je prošao probni period i da se tamo treba srediti stanje. Što se radi s tim smjenama rukovodećih pozicija? U Komunalcu se moraju napraviti strukturne promjene i zanima me što se radi po tom pitanju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pitanje uvjeta gospodina Lovrića i napisima u medijima isto se može raspravljati jer po njim sam ja smetlar, grobar, kako koji dan i kako na kojem portalu. Ako gledamo realno i činjenice, uvjet za direktor Komunalca je visoka stručna sprema, pet godina radnog iskustva u struci, dakle na poslovima visoke stručne spreme. On ima sedam godina na tim poslovima, od kojih je većina Color emajl. Dakle, on ispunjava uvjete. Ono što se dovodi u pitanje je rad na rukovodećim radnim mjestima koji nije bio uvjet za direktora Komunalca. Drugo, nije točno da sam rekao da nema moju ruku nego da neću dizati ruku dok se ne napravi upravo ovo o čemu ste govorili, odnosno dok se ne napravi sistematizacija da se srede koeficijenti, odnosno restrukturiranje da se firma postavi onako kako je to u interesu posla koji obavljaju. Imam pravo inzistirati na takvim stvarima, predsjednik sam Skupštine i Grad Požega je većinski osnivač Komunalca. Po meni se to moglo napraviti brže, ali s druge strane razumijem i da nije jednostavno i nije to mala firma pa razumijem da je trebalo vremena. Dobio sam prošli tjedan prijedlog nove sistematizacije i koeficijenata na uvid i eventualne komentare što znači da je taj administrativni dio pri kraju. Sve ovo dalje proizlazit će iz toga.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Što je s odmaralištem u Baškoj? Bila je anketa na stranicama Grada koja je trajala do 14.1. Što je sa samim odmaralištem, odnosno u kojoj je fazi? Kada će biti spremno za korištenje? Uskoro se bliži sezona, nekim građanima bi bilo dobro da imaju gdje otići.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Oni koji su bili za to da se pita građane ovdje na vijeću kasnije su se izrugivali pitanjima. Mi smo proveli anketu, upravo onako kako smo na Gradskom vijeću razgovarali, da čujemo što bi građani željeli s odmaralištem u Baškoj? U provedenoj anketi najmanje je bio onih koji su za to da se proda što nam ni u početku nije bila opcija. Ove druge dvije opcije su više bile pitanje rezultata ankete. Druga je bila da se to da u najam na određeni broj godina i da se od te najamnine možda financira odmor određenih skupina društva, a treća je bila da se objavi javni poziv i ponudi nekoj od udruga koja bi se prihvatila toga, ali ne po modelu da damo udruzi pa oni iznajme opet nekom privatniku kao što je to bilo, nego po modelu da udruga to preuzme i organizira ljetovanje kao što je jedno vrijeme bilo. Gledamo na koji način formulirati javni poziv. Mi ne možemo Grad financijski stavljati u neka veća opterećenja. Nadam se da će netko imati interesa uključit se u to. Ako ne, onda ostaje ovaj drugi model koji su građani isto podržali

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Zašto se Grad ne pridržava Odluke o komunalnom redu i kada se planira početi pridržavati? Riječ je o Pješačkoj zoni u kojoj se konstantno prometuje tijekom cijeloga dana, a u Odluci točno piše kada je prometovanje dozvoljeno. Drugim riječima, meni djeluje da o tome apsolutno nitko ne brine. Ulaz od Ivančice je omogućen jer nema stupova koji su davnih dana ‘porezani’. Kada je riječ o drugoj strani, kod Katoličke škole, stupić koji je na spuštanje konstantno je spušten.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pročelnica mi je s tom temom do sada došla pet puta. To je nešto što je napravljeno, ne prije šest mjeseci, već neko duže vrijeme. Pustilo se u nekom trenutku da krene to čupanje stupova, kao i parkiranje u pješačkoj zoni. Mi tamo, a takav je i dogovor, moramo ići s radikalnim rješenjem. Međutim, to zahtjeva da s jedne strane omogućimo stanarima i onima koji imaju poslovne prostore da, ono što trebaju obaviti automobilom, obave u vrijeme i na način kako je to propisano. Tu je problem, rekao bih i naših redara, ali i policije. Kada netko stup iščupa pred policijom to je kazneno djelo, a ako ga iščupa u pješačkoj zoni, onda je to stvar Grada. Postoji tu puno toga što će se morati regulirati kako bi to funkcioniralo normalno. Problem je to koji je nastao prije i samo je rastao, a sada je kulminirao do te mjere da svatko vozi kud hoće.
Pročelnica Andreja Menđel:
Problem je i kad se stupići poprave, nakon dva dana oni ponovno ne rade. Uz to i preveliki broj ljudi ima pristup šifri za spuštanje tog stupića. Trenutno prikupljamo ponude s lokalnog tržišta za servisiranje stupića, jer trenutno o tome računa vodi firma iz Rijeke. Općenito, planiramo staviti stupiće sa svih strana, na način da omogućimo prolaz u dovoljnoj širini za majke s kolicima i osobe s invaliditetom, ali da onemogućimo svako drugo prometovanje, jer u konačnici ni mi to ne želimo. Nadam se da ćemo u što kraćemu roku krenuti s realizacijom rješavanja i ovog problema. Kao što je gradonačelnik rekao, pristup će imati samo osobe koje imaju osigurano parkirno mjesto unutar svojih objekata koji se nalaze u pješačkoj zoni.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li Grad pokrenuo realizaciju Programa zaštite od divljači? Radi se o tome da se zaštiti divljač koja je teritorijalno na području grada Požege gdje ne može biti uspostavljeno lovište. Prije dvije godine, odnosno u prosincu 2020. godine, bio je zakonski rok da svi gradovi i općine na teritoriju Republike Hrvatske donosu taj program. Riječ o Zakonu o lovstvu, neki naši susjedni i gradovi i općine su to već napravili.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Provjeriti ćemo i reći na sljedećoj sjednici. kazao je gradonačelnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
U zadnjih nekoliko tjedana ili mjeseci sam od građana čuo priču da će gradonačelnik dočekati 2 godine i 1 dan mandata i da će nakon toga pustiti to u ruke svojem zamjeniku. Možete li o tome nešto reći, je li to utemeljeno?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Svašta i ja čujem što se odnosi na mene, a da ni ja to ne znam. Imam apsolutno odgovornost, tako to i shvaćam, unatoč tome što mi, tko treba i ne treba, to sve otežava. Bez obzira na klimu, funkciju gradonačelnika obavljam jer su me građani izabrali i prema ovom gradu i njegovim stanovnicama imam i dogovornost da ako su me izabrali, da onda to odradim onako kako oni to očekuju od mene. Kada bi očekivali da odradimo 2 godine i 1 dan, ja bih se maknuo, ali ne govorim o pojedincima, već o građanima.

8. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Čitajući medije i zapisnike nadzornih odbora tvrtki Komunalca i Tekije, uočio sam da je u tvrtki Komunalac za 2018. godinu revizija imala primjedbu za 2019. godinu imala primjedbu na reviziju, a istu takvu je imala Tekija u 2020. godini vezanu za isplatu naknada članovima nadzornih odbora. Primjedba je bila da se naknade isplaćuju mjesečno, a ne po održanoj sjednici. Ja sam izračunao iznose i u Komunalca su prošle godine bile četiri sjednice, svaki vijećnik u brutu košta 27 tisuća kuna, to je po sjednici 6.800,00 kuna. Svaki član nadzornog odbora košta košta građane 6.800,00 kuna po sjednici. Kad se to pretvori u sate, prosječno član nadzornog odbora košta građane 4.500,00 kuma. Predsjednik nadzornog odbora, njegova je bruto naknada 3.000,00 kuna. Kada to pretvorimo po sjednici 10.900,00, odnosno po satu 7.300,00 kuna. Mi u SDP-u smatramo kako se radi o izuzetno visokim naknadama. Tu se više – manje radi o ljudima koji su tu zbog političke trgovine. Mislim da je to previsoka cijena koju građani plaćaju za takve stvari. Mislite li po tom pitanju nešto poduzeti i zbog nalaza revizije i zbog onoga što smo mi sad iznijeli?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Da to je kako ste pročitali. Revizija je dala preporuku, ona nije obvezujuća nego je preporuka, da se plaća po sjednici, a ne mjesečno. Prijedlog na skupštini Tekije i Komunalca je bio da se 50 posto naknade plati onima koji ne dođu na sjednicu, a onima koji dođu stopostotni iznos naknade. Tu ima jedan prijepor oko toga pogotovo kada je u pitanju predsjednik nadzornog odbora, ali isto tako i članovi jer bez obzira na to što se vi to tako opisali ljudi tamo imaju neku odgovornost. Odgovornost je permanentna za vrijeme trajanja mandata člana nadzornog odbora Tekije i Komunalca, a ne dolazak treba sankcionirati na način da se za 50 umanji naknada. - kazao je požeški gradonačelnik. Tražio sam analizu s drugim sličnim firmama u Osijeku, Slavonskom Brodu i još sedam, osam gradova. Ima i onih koji imaju manje, ali kada bi gledali koja naknada se najviše pojavljuje u sličnim trgovačkim društvima, to je otprilike oko ovog iznosa koji je u Komunalcu i Tekiji. Skupština se opredijelila za takvu varijantu.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Također se u medijima dosta piše o tome ima li direktor Komunalca Požega uvjete. Malo sam proučavao, nadzorni odbor tvrtke je godinu dana prije imenovanja promijenio uvjete, više se ne traži rad na rukovodećim mjestima. To sigurno nije promijenjeno da bi se poboljšala kvaliteta rada tvrtke ili izabrao kvalitetan direktor. Zanima i mene i građane, vi ste predložili direktora, naveli ste da on ima bogato iskustvo rada temeljem kojega je zavrijedio dobiti mjesto direktora komunalne tvrtke. Koje je to bogato iskustvo na temelju kojega ste vi zaključili da on može biti direktor?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ne znamo kako su me citirali, ali on ima dovoljno radnog staža, ispunjava uvjete, radio je u nekoliko privatnih tvrtki i po struci je magistar strojarstva što je po mom mišljenju najidealnije za direktora komunalne tvrtke. Ne mislim da ima bogato iskustvo, ali mislim da ga ima dovoljno. Rekao sam da on ima povjerenje dok posao radi kako treba naravno da morate dati jedno određeno vrijeme da netko napravi plan restrukturiranja i novu sistematizaciju i da predloži nekakav svoj koncept kako bi ta tvrtka trebala raditi. Vama za informaciju, na prošloj sjednici skupštine društva sam rekao da je taj period istekao. Vjerujem da ima odgovarajući plan i program i da će predložiti rješenja koja mogu biti kvalitetna za ovaj grad, ali ako nema, ima drugih.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Imam pitanje u vezi stipendija za ovu akademsku godinu. Bila je riječ o tome da je osam studenata imalo jednak broj bodova, međutim kvota je bila 15 stipendista i samo njih četvero je moglo ući u tih 15. Drugim riječima, bili su opći uvjeti natječaja po kojima su imali jednak broj bodova te postoje i dodatni. Međutim, nigdje u objavi ne piše kako je bodovano to 'dodatno bodovanje'.
ODGOVOR:
Maja Petrović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Dobiti ćete u pisanom obliku točne dodatne kriterije jer ih ima više i bili su različiti kriteriji za darovite učenike i studente. - odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege, Maja Petrović.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Pitanje je vezano za sistematizaciju radnih mjesta u gradu. Nime, na sjednici 28.12. kada je potvrđen proračun za Gradsku knjižnicu vidljivo je da je sredstava za plaće manje i to 4 radna mjesta. Rekli ste da će se te 4 osobe preraspodijeliti na neka druga radna mjesta. Zanima me jeste li napravili nekakav nacrt sistematizacije i zanima me na koji način mislite, ako je tako slučaj i s ostalim institucijama u gradu, racionalizirati troškove ako prebacujete s jedne hrpe na drugu? Da li neki ljudi idu u mirovinu, znate li koji su to?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
To je šire pitanje od same knjižnice. Ne znamo što će se tijekom godine događati s plaćama, vidimo da se pojavljuju inflacija i poskupljenja, da li će biti dovoljno ono što smo planirali ili neće, to ćemo vidjeti. U startu smo planirali u knjižnici smanjiti za 4 osobe broj zaposlenih jer primjerice Slavonski Brod ima 19 zaposlenih, kada se malo šire analizira ovdje je u onom trenutku kada je istovremeno zaposleno 7 novih djelatnika u knjižnici malo po mom mišljenju otišlo preširoko. Možda za neka bogatija vremena i neki bogatiji sustav i državu od naše. Dakle ta 4 djelatnika, jedan prelazi na projekt Požeške bolte čiji je dio Požeška kuća. To je projekt koji je završen i koji ćemo uskoro pustiti u rad. Imamo obvezu u projektu zaposliti dvoje ljudi. Jedan prelazi iz knjižnice, profesor je povijest, a drugi je već prešao ovdje na mjesto domara-vozača. Mi u sistematizaciji imamo prazno to mjesto, a on će biti domar za knjižnicu, kazalište, muzej i Gradsku kuću. Treći djelatnik je bila prvostupnik ekonomije koja je bila na određeno vrijeme i njoj je s današnjim danom prestao radni odnos. Svaka je ustanova imala i svoga računovođu i njega smo prebacili u muzej i radi taj posao za sve tri ustanove, a djelatnicu koja je taj posao radila u muzeju smo prebacili u Gradsku kuću umjesto jedne ekonomistice koja je otišli na trudnički dopust. Što se tiče sportskih objekata, ravnatelj je otišao u mirovinu, jedna djelatnica, prvostupnica ekonomije je prebačena na projekt iz kojeg joj se financira plaća, drugi djelatnik koji je bio zamjenik ravnatelja radi do kraja ovog mjeseca i dobiva poslovno uvjetovani otkaz i jednu djelatnicu koja je radila ekonomsko financijske poslove smo prebacili u Grad i ona će raditi na evidenciji i administrativnim poslovima za sve objekte. Kazalište još nismo riješili, ali imamo i zato plan i to će u sljedećih mjesec dana biti riješeno. Nismo nikoga primili osam mjeseci, ne znam je li se to ikada dogodilo da nije nitko zaposlen ni u Gradskoj kući ni kod korisnika. Umjesto Josipa Lisjaka došla je pročelnica Petrović, ne na isto, ali na pročelničko mjesto. Dakle nitko novi nije zaposlen, a mislim da ni vi niste zato da se podijeli 10 otkaza, a onda sutra prima osam novih ljudi. Ovi koji su otišli ne fale, a ovi koji su ostali dobili su posao, a to nam je svima bio cilj.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Nastavlja se devastacija zelenih površina u gradu Požegi. Konkretno, tko je odgovoran za novo rušenje stabala na stadionu Slavonije. Je li to odlučilo Povjerenstvo za hortikulturu. Drugo pitanje je vezano uz najlošiji Advent koji je organiziran u posljednjih dvadesetak godina gdje su građani jako bili nezadovoljni ponudom. Povjerenstvo za hortikulturu je savjetovalo da se posade nove sadnice, dakle ne poštuje se njihova odluka. Radi se o drvetu koje je moglo biti stavljeno pod zaštitu.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Što se tiče rušenja tamo kraj pruge, znate da su te odluke donošene prije ovog saziva i da nemam s tim ništa, a ne mogu ni odgovoriti. Ono što je meni rečeno kada sam ja to isto pitanje postavio je da je to po nalogu HŽ-a. što se tiče rušenja i sadnje drveća u Požegi, sve što i gdje god donesem ikakvu odluku da se nešto sruši bit će posađeno barem zamjensko drvo. Naravno uvijek u skladu s prijedlog povjerenstva, međutim za stadion Slavonije niti je tko pitao niti je tko tražio mišljenje. Tražit ćemo odgovor na pitanje kako se može išta srušiti da se ne dođe u komunalni odjel i traži suglasnost. Kada govorimo o Adventu, na to sam pitanje odgovorio još u 12. mjesecu u medijima, na radiju RVA. Nezadovoljstvo i građana i gradske uprave s turističkom zajednicom je bilo evidentno i dogovorno je direktorica TZ dala otkaz i raspisujemo natječaj za novog direktora. Idemo tu priču pokrenuti u drugom smjeru. Isto tako, danas se gasi Udruga Aurea fest i tu isto idemo s novim organizacijskim odborom i svime što treba.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Zašto djelatnicima vrtića nije isplaćena novčana pomoć za otklanjanje posljedica elementarne nepogode po kolektivnom ugovoru koji se nalazi u Službenim novinama Grada Požege broj sedam 2021. godine i jesu li ga drugi zaposlenici unutar grada dobili?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Kolektivni ugovor je potpisan nekoliko dana prije promjene 'vlasti', a Grad Požega je vjerojatno jedan od rijetkih gradova koji uz otpremninu za mirovinu ima šest plaća. Županija, općine i ostali gradovi imaju tri plaće. Uvedeni su još nekakvi benefiti - financijski. I taj kolektivni ugovor uz sve dobro što sadrži, sadrži i neke stvari koje su pretjerane. Kriteriji za pomoć su napisani da bi se malotko prema tome usudio isplatiti. Odnosno, napisani su tako da - ako primjerice imate štetu od dvije tisuće kuna, zbog elementarne nepogode - dobijete prosječnu plaću od šest tisuća, a i onaj koji ima štetu od 60 tisuća dobije isto toliko. Ti kriteriji nisu uopće razrađeni, da se zna odakle, dokle i za što - tu je jedan problem. Drugi problem je zakonski princip kojim je određeno da se pomoći ne mogu dobivati kod elementarnih nepogoda po dva osnova. Znate da svi koji su imali osigurane kuće ili poljoprivredne površine nisu mogli dobiti naknadu. Ovdje su svi koji su se prijavili za naknadu štete i dobili sredstva po istom kriteriju kao i svi ostali građani. Ovo bi bio, dakle, taj drugi kriterij koji nije dopušten. To je razlog zašto većina ne može dobiti naknadu. Oni koji nisu tražili naknadu štete, rekli smo da daju podatke te da sindikat formira povjerenstvo kako bi se napravila procjena štete i kako bismo ih isplatili. U vrtiću, koliko znam ima dvoje takvih. - kazao je gradonačelnik.

7. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnica Dijana Krpan (DP):
Pretpostavljam da ste upoznati s dugogodišnjim problemom grijanja na području najvećeg stambenog područja, Babinog vira. Stanari se i danas suočavaju s problemom povremenog prestanka opskrbe grijanja zbog kvara na toplani, ali i sa visokim računima. Molim da se, ako je ikako moguće, pošto je tvrtka Komunalac u gradskom vlasništvu, poduzme nešto po tome pitanju. U tom kvartu žive pretežno umirovljenici koji imaju mala primanja, a računi se kreću od 1.500 do 2.000 kuna.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Dobio sam ovih dana i nekoliko pismenih upita vezanih za ovaj problem. Vidim da je to stvarno problem i sigurno da treba pristupiti njegovu rješavanju. Što se tiče Komunalca i njegova funkcioniranja nadam se da ovdje ne trebam puno objašnjavati. Mi tamo moramo provesti jedno malo dublje restrukturiranje da tako kažem jer nismo zadovoljni. Ja osobno nisam zadovoljan s puno toga što imamo ugovoreno s njim. Dakle Grad to plaća i očekujemo da sve bude u redu i da građani budu zadovoljni - od javne higijene do održavanja grijanja i zgrada na dalje. Što god bih vam sada odgovorio moglo bi izgledati kao izmotavanje, a to ne želim. Mogu samo najaviti da će se pristupiti rješavanju tog problema, no nažalost to neće ove zime biti toliko vidljivo, dok se za sljedeću godinu nadam da nećete imati priliku postaviti ovakvo pitanje.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Ja bih postavio pitanje vezano za nedavnu rang listu, vezano za projekt ruralnog razvoja gdje su projekti iz Požege bili kandidirani. Projekat sportske dvorane Vidovci i Mihaljevci. Koliko vidim po rezultatima nismo prošli. Međutim, ono što mene brine kad sam vidio kako izgleda ta rang lista za projekat Dječjeg vrtića u Mihaljevcima 14 je prijavljenih projekata prošlo, mi smo bili na 66. mjestu, znači 52 mjesta ispod crte. Što se tiče Vidovaca, tamo je situacija još lošija, 23 projekta se prihvatljiva, naš projekat je nominiran na 136. mjestu, 113 mjesta ispod crte. Moje pitanje je dakle kada smo ulazili u te projekte, da li smo napravili evaluaciju, da li možemo uopće proći s obzirom n bodove koje Požega može biti jer ipak je urbano mjesto i prigradska naselja koja su uz ožegu ili smo taj projekat toliko loše odradili da nismo bili ni blizu ulasku u nekakav krug prihvatljivih projekata. Što će se dalje događati s tim projektima? Ja sad ne vidim kroz taj ruralni razvoj ako je to ovako mali broj bodova da uopće im smisla kandidirati se.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Do sada se nismo ni prijavljivali. Recimo ovako, sada smo barem kupili lutriju pa možda dobijemo na lotu, a do sada je nismo ni kupili pa nismo mogli proći. Niti jedno županijsko središte nije prošlo jer ona skupe premalo bodova zbog prerazvijenosti i jednostavno. To je jedan od natječaja na koji se ide s takvim projektima. Znate da u sljedećem periodu će biti natječaji uz MPO-a, iz mjera oporavka, gdje se isto možemo javiti s takvim projektima. To isto ne znači da ćemo proći, ali bit će neki treći, četvrti … Znam gradove u kojim vi sada imate bazu projekata od 600, 700 milijuna kuna. Oni ne znaju što će od toga proći, ali 200-300 milijuna hoće. Mi bazu projekata nemamo. Pošteno i iskreno, mi imamo dva, tri projekta koji nisu tako veliki, ali su u nekom stanju u kojem ih možemo doraditi i s njima se negdje prijaviti. Dakle, mi smo počeli stvarati bazu projekata i ta dva projekta su isto ušla u tu bazu, a koliko će dugo trajati da oni negdje prođu ne znam. Naš je cilj napraviti desetak, petnaest projekata koji će svi zajedno biti oko 500 milijuna kuna pa ćemo sigurno sa nekim projektima proći, s nekima možda, nekima vjerojatno i nećemo. Čak kada je u pitanju vrtić, to je najizvjesnije da se negdje na nečemu prođe jer to tema koji se sad tretira kao jedan od problema u razvoja hrvatske i koji su prioritetni za rješavanje. Pri kraju nam je i projekt dječjeg vrtića u Požegi i nadamo se da ćemo to negdje na nekom od ovih natječaja koji slijede uspjeti realizirati.

Andreja Menđel, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje:
Pošto je tema na kojoj sam jednim dijelom radila dok sam bila u razvojnoj agenciji. Ovo je prvi puta da se uopće detektiralo da se Požega može prijavljivati na natječaje ruralnog poziva. Znači, ruralni se odnosi na broj stanovnika (manje od 5.000), a Požega ne zadovoljava te uvjete. Ali, na natječaju koji je bio prije nekoliko godina od svih okolnih gradova jedino se Požega nije prijavila. Kroz ovo smo prvi puta vidjeli priliku da se ne baziramo na Požegu nego da idemo na okolno područje, na naselje u kojemu bismo mogli nešto napraviti. Isto tako, detektiran je problem vezan uz kapacitet smještaja djece u vrtićima. Mi bodove gubimo na stupanj razvijenosti jer je Požega u šestom stupnju, postojala je indikativna lista, ali je u pozivu stajalo da ukoliko više jedinicama lokalne samouprave bude imalo jedna broj bodova prioritet imaju one koje nisu do sada konzumirale sredstva ruralnog razvoja. Što se tiče Vidovaca, projekt je bio u fazi do projektiranja zbog poplava kako bismo sačuvali novi objekt koji bi nastao. Znači identična je bila situacija, ali činjenica je da smo se prvi puta pokušali prijaviti na ruralni razvoj. Moglo se to prije i tada je bilo puno više raspoloživih sredstava, a sada pričamo o vrlo malom intenzitetu potpore koji je bio dostupan

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Postoji zabrinutost građana u Ulici Ante Starčevića. Obzirom da ne mogu izaći iz svojih okućnica zabrinuti su da se radovi ne bi odužili, odnosno da neće biti gotovi u roku u kojemu trebaju biti. Imate li to u vidu i jeste li naučeni prethodnim iskustvom da se izvođači moraju gurati, kao i sve majstore, da završe bilo kakav posao, da to bude u roku?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić
Kod te ulice napravili smo posebno veliki korak. U toj ulici je stari vodovodni cjevovod. Dakle, s Tekijom smo sve analizirali i donijeli rješenje kojim će ta ulica, od Zrinske pa sve gore do križanja, dobiti novi vodovod i pješačku stazu. Desnu stranu radi aglomeracija jer su tu stranu oni i raskopali zbog postavljanja kanalizacije. Sada spajaju na tu kanalizaciju i ove šahtove koji će biti na kolniku i u prvih 250 metara radi se podloga u sklopu aglomeracije. Nakon blagdana krećemo s natječajem i radimo asfalt na kolniku i cesti. Drugim riječima, unutar par mjeseci to će biti ulica koja je kompletno rekonstruirana s obje strane pješačka staza, nova cesta, novi vodovod i odvod. Jasno da to ne može biti gotovo danas za sutra, to će malo trajati, ali isplati se strpiti jer će to biti jedna od ljepših i najbolje rekonstruiranih ulica u gradu.

Tomislav Hajpek (SDP):
Do koje faze je stigla izvedba projekta osam retencija kako je u medijima bilo navedeno?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Iznenađujuće daleko. Prvo, Vlada je donijela odluku o dodjeli sto milijuna kuna Hrvatskim vodama za rješavanje tih retencija što je početak - bez toga nema ništa. Drugo, završen je natječaj izabrani su projektanti i počelo je projektiranje. To je u ovako kratkom vremenu najviše što se moglo napraviti. Naravno, sve te retencije se neće paralelno raditi tako da one koje su manje bit će prije projektirane i ići će brže. Plan završetka svih retencija je 4 godine. ovako kako sada to izgleda vjerujemo da će biti i napravljeno u tom roku.


Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Iz kojeg razloga se Grad nije više uključio u ekološku akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“, obzirom na to da su neki gradovi donirali sadnici čak i fizičkim osobama? Ja sam se kao fizička osoba uključio obzirom da sam po struci biolog, dobijem sam poziv zajedno s još tri udruge da dođem posaditi dva stabla. Znači nas pedesetak je trebalo doći da bismo zasadili dva stabla na jednoj lokaciji. Iz kojeg razloga Grad to nije mogao financijski podržati ili eventualno kupiti sadnice, a mjesta za saditi ima na pretek.

ODGOVOR:
Andreja Menđel, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje:
Što se tiče financijske slike i proračuna koji je u tijeku mi smo u ovoj godini oko 70 tisuća kuna dali za sadnju na području grada Požege. Povjerenstvo za hortikulturu određuje gdje će i što saditi i iz njihovog popisa smo izabrali onoliko koliko smo u tom trenutku imali raspoloživih sredstava. Imamo i proljetnu i jesensku sadnju, ne radi se o tome da netko ne želi, već smo se išli uklopiti u financijsku sliku na način da ne probijamo stavke, a i puno toga se odradilo ove godine.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Pitanje je vezano uz poslovne prostor u vlasništvu gospodina Strake koji je bio ponudio Gradu da zaokruži cjelinu s muzejskom zgradom. Bio je ovlašteni sudski vještak, gospodin Fumić, procijenio je to na nekih 140 tisuća eura ako se dobro sjećam. Ja znam da ste vi tek nedavno došli i predstavljate Grad, međutim to je jedna institucija i zanima me za koliko je novaca Grad kada je prodavao taj poslovni prostor gospodinu Straki, za koliko novaca ga je prodao i kolika je diskrepancija na to što on sada traži?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ja bih rekao da je velika, prema informacijama koje imam, međutim to je protok puno vremena. Tada su to bile marke, teško je to više uspoređivati. Osim toga, ulaziti sada u nešto što je rađeno prije 25 godina, ne znam koliko bi to bilo usporedivo. Ja bih osobno rekao da je razlika velika, međutim nama to ništa ne pomaže i naš problem to ne umanjuje. Imamo situaciju koju imamo, svi više-manje znate koja je to situacija. Sada kada bih ulazio u te analize prvo bih se pitao kome je palo na pamet da proda 2% gradske zgrade, zgrade gradskog magistrata jer to je sve jedna cjelina. Možemo mi o tome razgovarati i misliti što hoćemo, ali mi sad realno imamo s tim problem koji nekako moramo riješiti i moramo ispraviti to što je napravljeno. U vrlo smo nezavidnoj situaciji da nam se zbog tih nekoliko kvadrata ruši koncepcija cijelog projekta Požeške bolte. Dijelim s vama nezadovoljstvo i ogorčenost situacijom, ali naše jedino rješenje je biti vlasnik cijele zgrade, cijelog prostora. Nemoćan sam napraviti išta osim vama ovo predložiti. Volio bih da me to nije ni dočekalo, da je to riješeno prije.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Grad Požega je prošle godine izgubio jedan spor pravomoćnom presudom Županijskom suda u Požegi od tvrtke Promet red veličine od 1 milijun kuna. Grad nije uložio izravni pravni lijek. Imam iskustvo s izravnim pravnim lijekovima i s bivšim gradonačelnikom vezan na tu temu. Bio sam ravnatelj Doma zdravlja, imao sam jedan spor, odvjetništvo je odbacilo moju tužbu, Županijski sud je odbacio, išlo se u izravni spor, dobili smo 700 tisuća kuna. Sada imamo situaciju da smo izgubili 1,2 milijuna kuna. Zanima me temeljem čije procjene Grad nije išao na izvanredni pravni lijek? Radi se o sporu koji je trajao preko 10 godina i vrlo suspektnom predmetu.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Činjenica je da nije podnesen nikakav zahtjev nakon te presude i činjenica je da rok za podnošenje takvog zahtjeva davno prošao. Mi smo ovdje da to konstatiramo, riješimo ono što možemo, a teško je ulaziti u povijest. Nadam se da je neko stručno tijelo procijenilo kako treba.