Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća 2015.

15. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 13. travnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije

   - polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:

   a) siječanj 2015. godine
   b) veljaču 2015. godine

3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
8. Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene Sjever
12. Prijedlog Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
13. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Glazbenoj školi Požega
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
19. Prijedlog Odluke u svezi davanja prethodne suglasnosti na:
     a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
     b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
     c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Požeško-slavonskoj županiji
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva SD Grabrik
22. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
      b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege.

Nadopuna dnevnog reda:

23. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicamaGradskog vijeća Grada Požege

 

 

13. sjednica Gradskog vijeća 2015.

13. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 05. veljače 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
a) studeni 2014. godine
b) prosinac d 2014. godine
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2015. godini.
Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članovaSavjeta mladih Grada Požege
3. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za zastupanje u Lokalnoj akcijskoj grupi Papuk- Krndija
4. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2015. godini.
Prijedlog Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnikaGrada Požege
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2015. godini.

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008