Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

18. sjednica Gradskog vijeća 2019.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1. 

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesece travanj i svibanj
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2018. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
        - izvršenje proračuna
        - izvješće o provedbi Plana razvojnih programa
        - plan otplate kredita iz 2006. god. (Addiko banka)
        - plan otplate kredita iz 2016. god. (HBOR)
4. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
    b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2019. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
         - tablice
         - obrazloženje
         - izmjene Plana razvojnih programa
         - ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2019. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
8. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini
9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Požege
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
        - Odluka i Statut Gradskog muzeja
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020.
14. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
        - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
15. a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
        - imenovanje članova povjerenstva
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
        - Rješenje DGU-a o promjeni podataka
18. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
        - dopis Skupštine Požeško-slavonske županije

 

17. sjednica Gradskog vijeća 2019.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 16. travnja 2019. godine,
s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,30 do 17,00 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice

1. Izvješće Mandatne komisije
    - prisega vijećnika -
2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
3. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2019. godine
4a. Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za nekretnine u k.o. Šeovci
     b) - zahtjev za mirno rješenje spora
     c) -  uvjerenje o smještaju čestica
5a. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu (u Požegi, u Ulici Ivana PavlaII kbr. 1)
     b) - ponuda Ljerke Stanisavljević i ZK izvadci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.