Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Otvorena savjetovanja

NMV 23-21 Radovi na dobavi i ugradnji podizne platforme u OŠ D. Cesarića

Radovi na dobavi i ugradnji vertikalno podizne platforme u OŠ "Dobriša Cesarić"

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Procijenjena vrijednost nabave je: 250.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o o javnoj nabavi radova..
Evidencijski broj nabave male vrijednosti: NMV-23/21

Dokumentacija o nabavi...

Troškovnik...

Projekt...

Položaj u prizemlju...

Položaj na katu...

Prethodno savjetovanje traje do: . 09. 2021.

NMV 4-21 Održavanje makadamskih kolnika

Radovi na održavanju makadamskih kolnika na području grada Požege i prigradskih naselja 2021./2022.

Otvoreni postupak javne nabave

Procijenjena vrijednost nabave je: 1.500.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o izvršenju usluga.
Evidencijski broj nabave male vrijednosti: NMV-4/21

Dokumentacija o nabavi...

Troškovnik...

Prethodno savjetovanje traje do: 27. 07. 2021.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.