Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Raspodjele sredstava za udruge za 2020. godinu

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2020. godinu

 

Odluka o raspodjeli za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ostalih udruge i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga...

Odluka o raspodjeli sredstava za program djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.