×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 677
Ponedjeljak, 29 Lipanj 2015 19:40

Investicije će postupno biti izvršene, unatoč smanjenom prihodu gradskog proračuna

||||||| |||||||

U prvih pet mjeseci Proračun Grada ostvario je 2,267 milijuna kuna manje, uglavnom zbog smanjenog prihoda od poreza. – informirao je gradonačelnik Vedran Neferović na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća, dodajući kako se ne radi o „virtualnom smanjenju" kako su to u javnosti govorili neki vijećnici, već o realnom smanjenju prihoda uglavnom zbog mjera Vlade RH s kraja prošle godine. Planiranih 10 posto smanjenja, ako se nastavi bit će preko pet milijuna kuna, što se ne može nadomjestiti nikakvim donacijama i pomoćima iz Državnog proračuna. Zbog smanjenih prihoda, investicije u Gradu će biti usporene, ali unatoč tome izvršene, iako u nešto dužem razdoblju – rekao je gradonačelnik Neferović. Tako će npr. već idućeg mjeseca biti raspisan i natječaj za zamjenu krovišta i povećanje energetske učinkovitosti zgrade OŠ Dobriše Cesarića, a zatim i društvenog doma u Golobrdcima.

Opširna rasprava o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu, u kojoj se govorilo i o prethodnim godinama i tendencijama u kretanju gradskih proračunskih sredstava, prethodila je raspravi i donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015. Kako je to obrazložio Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, izmjenama i dopunama Proračuna planirani su prihodi i primici planirani u iznosu 78.685.980 kn. U razdoblju od donošenja Proračuna došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani, tako da je izvršeno usklađenje sa nastalim promjenama. Planirani su prihodi i primici u iznosu 80.070.882 kuna, koji umanjeni za manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu 1.384.902 iznose 78.685.980,00 kn. Planirani rashodi i izdaci veći su za 0,93 posto u odnosu na Proračun za 2015. godinu, odnosno za 722.780 kuna i oni sada iznose 78.685.980 kuna. Rashodi poslovanja manji su za 4,83 posto, što je 3.029.357,00 kn u odnosu na planirane. Tako su npr. smanjeni rashodi za zaposlene za 1,91 posto, ili 393.642,00 , za 476.450,00 kn smanjeni su rashodi za naknade troškova zaposlenima, za usluge i dr. ali je povećan iznos za rashode za materijal, energiju, naknade i td.

Ukupno je za realizaciju Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu planirano 6.821.464 kuna. Sredstva u ukupnom iznosu smanjena su za 1.340.736 kuna. Izmjnama su povećana za izgradnju javnih površina za 460.000 kuna, za izgradnju groblja 70.000 kuna, za ulaganja u autobusna stajališta 50.000, dok je iznos za nerazvrstane ceste smanjen za 1.056.436 kuna, za javnu rasvjetu 100.000 kuna, za izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom i odvodnje 528.700 kuna itd.
Unatoč burnoj raspravi i oprečnim mišljenjima vijećnika, zanimljivo je da je su svi financijski dokumenti usvojeni jednoglasno.

Povrat neosnovano naplaćenog komunalnog doprinosa Tofrado d.o.o

Gradsko vijeće Grada Požege suglasilo se s prijedlogom da se sklopi sporazum o podmirivanju tražbine koju trgovačko društvo Tofrado d.o.o. „u stečaju" na temelju pravomoćnih presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Radi se o obvezi glavnice od 1.004.350 kuna za povrat neosnovano naplaćenog komunalnog doprinosa, što će Grad Požega će ispuniti plaćanjem u novcu u dva jednaka obroka iduće godine.

Kamate na ovaj iznos od 904.077 kuna Grad Požega će ispuniti na dva puta, i to iznos od 822.000,00 kuna podmirit će se prijebojem s novčanom protutražbinom Grada Požege, temeljem kupoprodajnog ugovora za gradsko zemljište u Industrijskoj zoni.

Kako se radi o predmetu još iz 2000. godine, u raspravi je bilo riječi o tome kako je svojevrsni „dug" s manje od 300.000 kuna narastao na takvu visoku brojku, te tko je tome koliko doprinio. Radi se o doista velikoj obvezi, koju će na kraju ipak platiti svi građani. Vijećnicima nije bilo na raspolaganju drugo nego složiti se sa sudskom odlukom, odnosno prijedlogom kako da se ona izvrši, nažalost bez mogućnosti da se krive odluke prebace na teret onih koji su tome doprinijeli.

Nova Odluka o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada proizašla je iz odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Iako u cjelini za građane neće biti bitnih promjena, sada se ovo područje cjelovito uređuje.

Za najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete odabran je Elektroteam Vidovci, a za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala Presoflex gradnja d.o.o. Požega. Kristina Turković predložena je za člana Nadzornog odbora Komunalca d.o.o Požega, umjesto Ante Pavličevića.