Petak, 13 Studeni 2015 11:11

U ponedjeljak – 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

|| ||

Sljedeća, 18. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Požege bit će u znaku brojnih izmjena i dopuna. Tako će se u ponedjeljak pred gradskim vijećnicima naći izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu, izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015. godinu, prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege, prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, potom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, turizmu i socijalnoj skrbi. Na dnevnom redu 18. sjednice naći će se i Prijedlog Odluke o davanju odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Požege za 2015. i 2016. godinu.