Petak, 22 Studeni 2013 22:50

U četverosatnoj raspravi Gradsko vijeće detaljno razmotrilo i odlučilo o 24 točke dnevnog reda

|||||||| ||||||||

Urbanističko planiranje prema potrebama investitora i svih građana

Generalni urbanistički plan i Provedbeni urbanistički plan Grada Požege dobili su druge izmjene i dopune koje je Gradsko vijeće usvojilo, čime je okončan poduži postupak propisan za ove bitne odluke, kojima se definira precizno kako će naš grad izgledati za desetljeće ili dva. Prema odlukama Gradskog vijeća sa sinoć održane sjednice pristupit će se izradi izmjena i dopuna dva detaljnija plana:  Detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene „Alaginci - Požega" i izradi Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene „Sjever“. Planovi će se raditi zbog iskazanih potreba u razvoju Grada, posebno potreba potencijalnih investitora ili vlasnika zemljišta na tom području, kako bi se otvorile mogućnosti za nove gospodarske inicijative. Osim iz proračuna, izrada plana financirat će se i iz sredstava investitora. U zoni „Sjever“ još uvijek nije katastarski uređeno područje, pa će biti riješena i ova prepreka. Radi se o ukupno 36,73 ha omeđenih na sjevernoj strani Orljavom, a s južne sjevernim rubom koridora Industrijske ulice.

„Tekija“ uspješno poslovala, osniva novo društvo

Po prvi put Gradsko vijeće imalo je na dnevnom redu Izvješće o radu „Tekije“ d.o.o. koje je opširno podnio direktor Ante Kolić. Izvješće se odnosi na petogodišnje razdoblje, u kojem se „Tekija“ stabilno razvijala i širila, povećala vrijednost dugotrajne imovine za 19,38 posto, a kroz duže razdoblje zadržana dobit je oko 11 milijuna kuna. Međutim, bilo je i pitanja zašto je kupljen objekt u Ulici Stjepana Radića (nekada ljekarna), koliko sredstava je povučeno iz predpristupnih fondova, hoće li se cijene komunalni usluga povećati i sl.

Prema zakonskoj obvezi „Tekija“ se od iduće godine dijeli na dvije tvrtke. Tekija zadržava djelatnost isporučitelja vodne usluge, odnosno djelatnosti vodoopskrbe i javne odvodnje s pripadajućim djelatnostima, a u novom društvu koje osniva nalaze se ostale komunalne djelatnosti. Odlukom je dana ovlast zamjeniku gradonačelnika Mariju Pilonu da u ime Grada Požege predstavlja i zastupa interese Grada Požege, te da može odlučivati na sjednici Skupštine Društva o svim pitanjima koja su zakonski predviđena u postupku osnivanja novog društva. Vijece

Kratkoročno zaduženje Grada

Zbog premošćivanja različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, na prijedlog gradonačelnika Vedrana Neferovića Gradsko vijeće donijelo je odluku o odobravanju kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 5 milijuna kuna kod poslovne banke koja ponudi najbolje uvjete. Kako je rekao gradonačelnik - Bilo je to potrebno zbog lakšeg poslovanja Grada, zbog potencijalnog korištenja ovih sredstava za predfinaciranje određenih projekata i dokumentacije, a ujedno i zbog pomoći poduzetnicima koji čekaju sredstva ministarstava, imaju  problema s plaćanjima svojih obveza radnicima, a ovo je jedna od mjera kojom Grad Požega može njima pomoći. Na sve spekulacije koje se pojavljuju, tvrdim da ova mjesta isključivo potencijalno korištenje sredstava, a ne već sutra. –

Primjedbe oporbe odnosile su se na neke detalje koje smatraju da treba upisati u odluku, na što je u raspravi rečeno da očito isplivavaju neke stvari iz prethodnog razdoblja koje treba financirati. Kako je objasnio i Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, hoće li, kada i koliko sredstava trebati nije niti moglo biti određeno, jer se jednostavno radi o kreditu koji će se koristi prema potrebama (revolving) za tekuće poslovanje.

RK Požega, ŽKK Požega,  odmaralište Baška

Više rasprave na sjednici bilo je o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnog prostora Rukometnom klubu „Požega" i Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Dječjeg odmarališta u Baškoj ŽKK „Požega". Izmjene su se odnosile na mogućnost da participiraju u sredstvima Požeškog sportskog saveza, što do sada nije bilo moguće.
– Ova odluka je jedna od prvih na tragu sređivanja stanja po pitanju korisnika sredstava. – najavio je gradonačelnik Neferović, napominjući kako model koji je bio zamišljen nije najkvalitetnije i najbolji, niti za udruge, niti za sport, posebno da sport i djeca ovise o prometu u jednom kafiću. Rasprava je proširena i na pitanje tko bi trebao i mogao najbolje upravljati odmaralištem u Baški, gdje jest povećan standard boravka, ali postoje i daljnje potrebe za poboljšanjima.

Usklađivanja …

Odlukom o upravnim tijela Grada Požege, uz dosadašnja četiri upravna odjela i službu za reviziju, ponovno je osnovan prošle godine ukinuti Ured gradonačelnika. Na pitanja o tome hoće li to utjecati na broj zaposlenih, gradonačelnik je odgovorio da se radi prije svega o preraspodjeli zbog učinkovitijeg rada uprave. S nekoliko odluka Gradsko vijeće obavilo je usklađivanje određenih akata. Vijece 9.JPGIzmijenjen je Statut Grada koji organizira Glazbeni festival ponovno pod nazivom „Zlatne žice Slavonije“. Grad Požega utrošit će za ovogodišnji Festival 130.000 kuna, uz sredstva sponzora koja su išla preko računa Grada. Uz Grad, Turistička zajednica bit će i organizator Ivanjskog krijesa. Usklađen je i Poslovnik, temeljni akti Dječjih vrtića i Kazališta i dr. Za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice imenovana je Aleksandra Pavlović, dipl. bibliotekarka i novinarka iz Jakšića.

Po prvi put donijeta je Odluka o radu predsjednika Gradskog vijeća, na inicijativu Nine Smolčića, predsjednika, za koju je rekao kako je cilj da dužnost ne obavlja pasivno, već s utvrđenim obvezama i načinom rada.

Pitanja vijecnika

Related items

 • Gradsko vijeće donijelo niz odluka zbog nedovoljno sredstava Gradsko vijeće donijelo niz odluka zbog nedovoljno sredstava

  Proračun Grada Požege prihodovao je u prvom polugodištu 41.377.410 kuna, što je za peko pet milijuna manje nego što je bilo planirano. Kako se očekuje nastavak ovog trenda, Gradsko vijeće donijelo je Rebalans proračuna za 2013. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 93.586.118 kuna ili za 15,28 % manje. Slijedom ovih smanjenja, donijete su i izmjene planova za pojedina područja financiranja, od programa javnih potreba do izdataka za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i ustanovama. Smanjenje je predviđeno za sve djelatnosti, pa i u programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programu održavanja komunalne infrastrukture.

  - Očito da riznica nije puna, kako nam je to rekao bivši gradonačelnik, nego da je ona više trošila nego je prihodovala. - komentirao je Ante Šolić, smatrajući da je proračun planiran prenapuhano iz predizbornih razloga. Sasvim suprotno mišljenje je bilo iz oporbenih redova, uz ocjenu da je da je stanje dobro i realno, a bilo bi i bolje da je bilo više aktivnosti. – Želite me uvjeriti da je ova čaša puna, a ona je skoro prazna.- odgovorio je gradonačelnik Vedran Neferović: - Nisam zatekao u proračunu stavku niti konzalting usluge u europskim projektima, za koje se prethodna vlast borila, niti u gradskoj upravi educirane ljude koji to mogu sami napraviti, tako da tvrdnja da ste pripremili nešto po pitanju europskih projekata i sredstava za koja ste se borili, mislim da ne stoji. – Kao primjer kako je proračun planiran navedena su potraživanja, od kojih mnoga neće biti naplaćena. – Radi se o 20 milijuna kuna potraživanja Grada, informirao je Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika. Analiza je pokazala da pola tog iznosa, skoro 10 milijuna kuna ikad ili nikad neće biti naplativi, a 1,7 milijuna kuna odnosi se na osobe koje nisu među živima.

  Na nabrajanje oporbe kako je u prošlom mandatu iz drugih izvora priskrbljeno Gradu Požegi čak preko pola milijarde kuna, Ante Šolić izrazio je zadovoljstvo, jer, kako je rekao, sada neće trebati niti ništa raditi, jer će novac samo dolaziti. Međutim, – Očito je da je blagajna prazna, da novca iz europskih fondova nema.- rekao je.  Tako neke investicije neće biti moguće započeti, ali za socijalni program, poticaje u poljoprivredi, stipendije, potpore i sl. novca će biti kolike su realne planirane potrebe, bez smanjenja prava. Nino Smolčić, predsjednik Gradskog vijeća, pozvao je na zajednički rad, a ne da se događa da se vraćaju iz proračuna već doznačena sredstva iz ministarstava.

  Naime, dvadesetak dana nakon izbora za doznačena sredstva Ministarstva znanosti, obrazvoanja i športa za opremanje Glazbene škole stigao je u Grad dopis ministra Jovanovića da se ta sredstva vrate. – To je jedan od domaćih uradaka pojedinaca, koji su se potvrdili za dobrobit Grada Požege, i u Zagrebu, i u Gradu Požegi da se ovaj grad razvija.- rekao je gradonačelnik Neferović.

  Manje za plaće

  Opširna rasprava vođena je i o odluci o koeficijentima, prema kojoj se plaće zaposlenih smanjuju u rasponu od 20 do 38 posto. Odlučeno je i o smanjenju plaća gradonačelnika i njegovih zamjenika, a članovi radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika ubuduće će imati naknadu ovisno o broju održanih sjednica.
  Novi Upravni odjel za europske integracije

  Gradska uprava dobiva novi upravni odjel, u čijem djelokrugu će biti poslovi upravljanja projektima kroz strukturne i kohezijske fondova Europske unije. Novi Upravni odjel za europske integracije, za koji je već uređen prostor na trgu Sv. Trojstva, pripremat će, izrađivati i voditi projekte financirane iz fondova EU te projekte međuregionalne i međunarodne suradnje i dr. Radi se o upravnom tijelu koje će voditi ove poslove, ali i biti stručna potpora svima onima koji imaju ideju, koju treba pretočiti u projekt vrijedan za kandidiranje za sredstva EU. Nova zgrada
  Glazbene škole je pri dovršetku.

  U sklopu priprema za njen početak rada je i izmjena odluke o regulaciji prometa: od raskrižja s Ulicom Kamenita vata do raskrižja s Primorskom ulicom promet će se odvijati jednosmjerno, a u dijelu Primorske ulice od raskrižja s Ulicom Vjekoslava Babukića do raskrižja sa Županijskom ulicom jednosmjeran promet u smjeru sjever – jug.
  I m e n o v a n j a  …
  Izabrani vijećnici Dražen Đurović (HDSSB) i Slaven Paponja (HDZ) zatražili su mirovanje mandata, pa su umjesto njih dužnost vijećnika preuzeli Danijel Božić (HDSSB) i Kristina Turković (HDZ).

  Nakon usklađenja statuta, gradske ustanove dobile su nove vršitelje dužnosti: Valentina Soldo, dipl. kroatologinja i prof. filozofije za v.d. ravnatelja Gradskog kazališta, Maja Žebčević Matić, dipl. etnologinja za v.d. ravnatelja Gradskog muzeja, a Branko Šimunović, prof., za v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice.
  U Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada imenovani su: Mario Pilon, Ljiljana Bilen, Antun Širac, Goran Matijević, Goran Vidaković, Željko Glavić, Darko Puljašić, Damir Romić, Ante Kolić, Mato Matijević i Miroslav Zelenika.

  Milan Gojo imenovan je za predsjednika Savjeta za zaslužne građane i javna priznanja, a Branimir Šćulčac za člana. Za člana Odbora za izbor i imenovanja imenovan je Danijel Božić. Skupštini „Tekije“ d.o.o. predloženo je da u se Nadzorni odbor imenuju: Stjepan Vukušić, Dragan Borevac, Ivica Kovačić, Nino Smolčić i Miro Rašić.

 • Vedran Neferović sa svojim zamjenicima preuzeo dužnost gradonačelnika Vedran Neferović sa svojim zamjenicima preuzeo dužnost gradonačelnika

  Vedran Neferović je danas sa svojim zamjenicima Darkom Puljašićem i Mariom Pilonom preuzeo dužnost novog gradonačelnika Grada Požege. Primopredaja je obavljena s pročelnicama upravnih tijela – Jasminkom Vodinelić, pročelnicom Upravnog odjela za komunalne poslove i gospodarenje, Ljiljanom Bilen, pročelnicom Upravnog odjela za samoupravu i Brankom Bulaja, pročelnicom Upravnog odjela za financije. Na primopredaji nije bio dosadašnji gradonačelnik Zdravko Ronko.

  Novinarima koji su bili nazočni ovom prigodom zahvalio je na dolasku: - Vi ste ovdje dobrodošli i u budućem vremenu, i nadam se sa svima vama otvorenoj i dobroj suradnji, za interes informiranja i građana Požege o događanjima u Gradu, i na tom planu ćemo biti na raspolaganju ja osobno i moji zamjenici. – Na pitanja novinara o načinu obnašanja dužnosti zamjenika, odgovorio je da će zamjenik Mario Pilon dužnost obnašati profesionalno, a Darko Puljašić će imati drugačiji status.

  O suradnji stranaka u Gradskom vijeću, kako je rekao, rješavat će tijekom vikenda, te je izrazio optimizam da će ta suradnja biti konstruktivna i da neće biti poteškoća u funkcioniranju i odlučivanju. O donošenju odluke o smanjivanju komunalnog doprinosa, što je dio njegovog predizbornog programa, kako je rekao, čeka se sazivanje sjednice Gradskog vijeća. O ostalim prvim zadacima govorit će tek nakon primopredaje i upoznavanja sa situacijom.