Četvrtak, 25 Veljača 2016 21:49

Vijećnici pozitivno ocijenili realizaciju programa iz prošle godine

|||||| ||||||

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo 15-ak točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno, dok su pojedina pobudila veći interes vijećnika. Nakon aktualnog sata i vijećničkih pitanja usvojen je dnevni red na kojem se kao prva točka našao prijedlog zaključka u svezi zahtjeva predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege o stavljanju mandata na raspolaganje i glasovanje o povjerenju. Nakon poduže rasprave o ovoj temi, povjerenje predsjedniku Gradskog vijeća dalo je dvanaest vijećnika, dok ih je osam ostalo suzdržano.

Vijećnici Gradskog vijeća na današnjoj sjednici raspravljali su i o desetak izvješća o ostvarivanju planova tijekom prošle godine. Tako su jednoglasno usvojeni izvješće gradonačelnika za drugo polugodište, izvješće o realizaciji Programa javnih potpora u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu. Bila je to prilika da gradonačelnik predstavi i neke od budućih aktivnosti koje će biti omogućene planiranim ulaganjima.

- Bitni su svi segmenti života u gradu. Ukoliko infrastruktura koji planirano odraditi do kraja ove godine, ili konkretno kada je u pitanju Gradski bazen do ljetne sezone, djeca grada Požege imat će besplatnu školu plivanja na novom bazenu. Plaćanje nije obveza roditelja, nego škole i društva da se o tome pobrine. Zbog dosadašnjeg iskustva, nadamo se da neće biti umjetno stvorenih afera, no ništa nas neće omesti. Ako se budu mogli ispoštivati rokovi radova planiramo do početka sezone kupanja imati novi bazen i besplatnu školu gdje će sva djeca naučiti plivati. Puno je bilo polemika i kada se osnivala Javna ustanova Sportski objekti Požega, a sada možemo vidjeti da nitko nije oštećen i da brinemo o gradskoj imovini – rekao je gradonačelnik Neferović.

Na Gradskom vijeću usvojeno je i izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu te ono o izvršavanju Programa održavanja u gradu i prigradskim naseljima. Odlukom vijećnika ukinut je status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninu k.ć.br. 1432/1, k.o. Požega. O čemu se točno radi pojasnila je Jasminka Vodinelić, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- U Babinom viru postoji jedan niz višestambenih zgrada iza kojih se nalaze garaže koje imaju pristup s ceste, ali katastarska čestica ceste nije identična onoj gdje se cesta nalazi, odnosno katastarska cesta prelazi preko tih garaža. Sada tu cestu treba ispisati iz Katastra, a formirati cestu tamo gdje ona stvarno postoji – rekla je Vodinelić.

Time će se konačno riješiti višegodišnji problem brojnih vlasnika garaža.

- Znamo problem stanara u tom dijelu grada i neasfaltiran prilaz garažama. Ovo je posao koji je trebao biti davno prije napravljen – dodao je gradonačelnik Neferović.

Gradski su vijećnici donijeli i odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određen je 24. travnja 2016. godine. Usvojeni su i zaključci o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje naselja Alaginci, Turnić, Šeovci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci i Golobrdci te zaključak o razrješenju i imenovanju jednog člana u Nadzornom odboru Tekije d.o.o. Požega kojim je dužnosti člana razriješen Ante Srebrović te je umjesto njega u nadzorni odbor imenovan Goran Peić.