×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 677
Utorak, 03 Prosinac 2013 12:19

Uskoro počinje katastarska izmjera za k.o. Drškovci i Komušina

Uskoro će započeti katastarska izmjera za područje katastarskih općina Drškovci i Komušina. Dio je to velikog projekta koji se radi godinama, a sada nastavlja planom do 2016. godine. O tome je gradonačelnik Vedran Neferović sa zamjenicima Darkom Puljašićem i Mariom Pilonom razgovarao s predstavnicima Geoprojekt-a d.o.o. Zagreb, izvođačima radova, i Josipom Mikšikom, pročelnikom Područnog ureda Požega Državne geodetske uprave.

Radi se velikom i složenom poslu, pri čemu je važna suradnja Grada, izvođača, katastra, gruntovnice, javnih poduzeća, državnog odvjetništva, ali i građana. Koliko je važan imat će se priliku uvjeriti građani kad budu trebali dokumente o svojim nekretninama, jer će stanje na terenu, u katastru i gruntovnici biti sasvim usklađeno. Svi će imati sigurnost u pravnom prometu nekretnina, Grad će imati kvalitetnu podlogu za prostorne planove i uređene javne površine, što je važno pri svakoj intervenciji u prostoru. Rezultat će biti u cijelosti sređene evidencije sa stanjem na terenu, utvrđuju se međe, ucrtavaju novi katastarski planovi i stvarni vlasnici, nema neriješenih ostavina i td.

Vrijednost ugovorene katastarske izmjere je 1.065.656 kuna, od čega Državna geodetska uprava financira 40 posto, a Grad Požega ostalo.