Petak, 22 Studeni 2013 10:37

3. sjednica Gradskog vijeća - pitanja vijećnika

Dražen Muljević (HSP AS):

- koliko grad ima potraživanja od pravnih i fizičkih osoba?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-01 financije.mp3{/audio}

 

Ante Šolić (HDZ):

- Koliko je sudskih sporova okončano koje je bivši gradonačelnik vodio protiv pravnih i fizičkih osoba, kakav je ishod istih i koliko oni koštaju grad? primjera radi:

*spor - zgrada Porezne uprave,

*spor za firmom Tofrado iz Pleternice,

*spor sa obitelji Prpić

*potraživanje od Kamen Ingrada

* izdane mjenice

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-02 rasprave.mp3{/audio}

 

Miro Rašić (Nezavisni):

- Šta se čeka sa izradom dugoročnog plana razvoja grada i dali je uopće u planu obzirom da sve projekte koje nominiramo za sredstva EU i dr. lakše možemo realizirati ako se pozivamo na strateške dokumente grada kojih trenutno nema?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-03 razvoj.mp3{/audio}

 - Iznosili ste nekoliko puta realizaciju poduzetničke zone, što je s tim i do kud je taj postupak stigao te kad bi po Vašim procjenama mogli reći našoj javnosti da imamo poduzetničku zonu. Koliko očekujete da će koštati formiranje iste do potpune realizacije?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-04 poduzetnici.mp3{/audio}

 

Mirjana Novaković (HSU):

- Postoji li mogućnost proširenja gradskog prijevoza na istočni dio grada - Industrijsku zonu, koji je prometno potpuno izoliran, a time i nedostupan većini građana, posebice umirovljenicima?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-05 prijevoz.mp3{/audio}

 

Kazimir Balog (NL)

- Kakva je sudbina najavljene izgradnje nove Gradske tržnice u Priorljavskoj ulici, hoće li ikada doći do realizacije tog projekta?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-06 trznica.mp3{/audio}

- Ima li Gradu uvida u postavljanje antena mobilnih operatera na svom području. Pitam stoga jer je svako takvo postavljanje mimo znanja stanovništva popraćeno negodovanjem građana diljem Hrvatske. Posljednja takva i to jedna već tri postavljenje su ovog ljeta na neboderu u Babinom viru, dakle u samom središtu stambenog naselja, a jedna takva još od 2009. godine stoji i to skrivena u dimnjaku na krovu Doma zdravlja.

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-07 antene.mp3{/audio}

 

Nino Smolčić (NL)

- Kada će krenuti radovi na uređenju Trga Svete Terezije? Prošli gradonačelnik je izjavio da bi radovi već bili u punom tijeku daje ostao obnašati tu dužnost pa me zanima da li je rečeno točno i da li su uopće stvoreni preduvjeti za početak radova?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-08 igraliste.mp3{/audio}

 - Kada i kakvi radovi se planiraju izvršiti na dječjem igralištu sa mini pich terenom na Cvjetnoj livadi?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-09 trg.mp3{/audio}

 

Danijel Božić (HDSSB)

- Kakav je plan za vrtić Pod gradom, s obzirom na loše trenutno stanje?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-10 vrtic.mp3{/audio}

 - Da li će uskoro krenuti obnova fasade na zgradi u ulici sv. Florijana 3, s obzirom daje riješena sva dokumentacija?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-11 fasada.mp3{/audio}

 

Blagojka Leko (HDZ):

- Koliko osoba radi u gradskoj upravi sa: VSS, VŠS, SSS i NKV?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-12 zaposlenici.mp3{/audio}

 

Kristina Turković (HDZ):

- Kruže priče zlih ljudi da u gradu neće više biti besplatnog prijevoza?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-13 prijevoz.mp3{/audio}

 

Nino Smolčić (NL):

- Koje sve aktivnost može i mora poduzeti Grad Požega kako bi se završila nova glazbena škola i samim time stvorili preduvjeti za preseljenje glazbene iz starih u nove prostorije?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-14 glazbena.mp3{/audio}

 - Što će biti sa Udrugama koje koriste prostor u Vukovarskoj ulici ako se isti počne koristiti od Tekije d.o.o. i koji prostore im Grad može ponuditi kao zamjenu ako dođe do zahtjeva od iste tvrtke?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-15 udruge.mp3{/audio}

 

Danijel Božić (HDSSB):

- Da li je u planu izrada pristupnog ulaza za invalide u Gradsku tržnicu te da li postoji mogućnost da se promijeni sadašnja situacija u kojoj se vrata na Gradskoj tržnici otvaraju prema unutra tako da se odsada otvaraju prema van? Takva promjena bi olakšala svakodnevni život, ali i hitne situacije.

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-16 trzica.mp3{/audio}

 - Kakav je plan radova na Rekreacijskom centru, tko su izvođači i da li su osigurana sredstva za te radove i u kojem iznosu?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-17 rekreacija.mp3{/audio}

 

Ante Šolić (HDZ):

- Zašto su obustavljeni radovi šetnice uz Orljavu prema zapadu do rotora?

{audio}2013/Vijece/03. sjednica/03-18 setnica.mp3{/audio}