Kristina Turković (HDZ)

Rođena u Požegi gdje je završila osnovni i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Osijeku i stekla  zvanje diplomiranog pravnika.