Četvrtak, 20 Lipanj 2013 19:37

Konstituirano Gradsko vijeće, Nino Smolčić predsjednik

||||| |||||

Izborom predsjednika danas je konstituirano novoizabrano Gradsko vijeće. Za predsjednika je jednoglasno  izabran Nino Smolčić, kandidat izabran s njegove nezavisne liste, za potpredsjednika izabran je Ante Šolić (HDZ), a za zamjenika Dražen Muljević (HSP AS). Konstituirajuću sjednicu je na temelju odluke ministra uprave sazvala Đurđa Babić, predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji.

 Najprije je izabrana Mandatna komisija (Nino Smolčić, Dragan Borevac, Dražen Muljević), čiji zadatak je bilo verificiranje mandata i utvrđivanje vijećnika koji predsjedava do izbora predsjednika. Tako je do izbora predsjednika, Vijećem predsjedavao bivši gradonačelnik Zdravko Ronko, prvi s liste SDP-a, HSU i HNS-a, koja je osvojila devet vijećničkih mjesta.

Nakon svečane prisege vijećnici su izabrali Odbor za imenovanja (Ante Šolić, Kazimir Balog, Dražen Đurović, Vlado Soldo, Blagojka Leko) i Odbor za statutarno –pravna pitanja (Dragutin Štirmer, Leo Farkaš, Marijan Bruketa, Jasmina Smolčić, Slaven Paponja), te je konstituiranje završeno izborom predsjednika i potpredsjednika. 

- Zahvaljujem na izboru za predsjednika Vijeća,  želim svima, gradskoj upravi, na čelu za gradonačelnikom i zamjenicima, pročelnicama i cijeloj gradskoj upravi puno uspjeha u radu.- rekao je Nino Smolčić nakon izbora te dodao: - Želim biti prvi među jednakima, na takav način ću se i ponašati i želim da podižemo demokratski standard u odnosu na prošle sjednice na višu razinu. - 

Jedna kuna komunalnog doprinosa pri legalizaciji građevina

Nakon konstituiranja Gradsko vijeće donijelo svoje prve odluke. Među njima je i ona o izmjeni visine komunalnog doprinosa. Utvrđen je u iznosu od 1 kune za kubni metar građevine, a odluka će se primjenjivati na podnositelje zahtjeva odnosno vlasnike zgrada koji svoj zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenog objekta podnesu najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Slijedom novih zakonskih odredbi donijeta je i Odluka o priključenju na komunalne građevine, kojom se utvrđuje postupak priključenja, rokovi, izuzeci i način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevine od strane budućih vlasnika. Za priključak više se neće plaćati dosadašnja naknada, kako je to novim zakonom predviđeno. U obje odluke radi se o bitnom smanjenju obveza građanima, o kojima će biti dana podrobna objašnjenja za sve eventualne nejasnoće. - rekao je gradonačelnik Vedran Neferović.

Imenovanja ...

Radna tijela Gradskog vijeća dobila su novi sastav. Za članove Odbora za određivanje imena ulica i trgova imenovani su: Petar Petrić, za predsjednika, Vlado Soldo za zamjenika predsjednika, a za članove Ivica Herner, Snježana Ružička, Dražen Muljević. Za članove Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Borislav Miličević, za predsjednika, Nino Smolčić za zamjenika, a za članove: Goran Peić, Predrag Livak, Dražen Muljević. Za predsjednika Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja imenovan je Antun Cimerman, za zamjenika predsjednika Kazimir Balog, a za članove Milan Gojo, Blagojka Leko i Zlatko Balen. U Odbor za financije imenovani su Vinko Matijević, za predsjednika, Mario Gitt za zamjenika predsjednika i Tomislav Vidović za člana.

Gradske ustanove dobile su novi sastav svojih upravnih vijeća. U Upravno vijeće Gradskog muzeja imenovani su: Višnja Gašpar, Ljiljana Banožić i Andrea Vučetić. U Upravno vijeća Gradske knjižnice i čitaonice: Blagojka Leko, Tamara Pavlović i Tomislav Čakalić. U Kazališno vijeće Gradskog kazališta: Drago Gašpar, Mirko Mitrović i Dražen Muljević. U Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenovani su Dalibor Tomljanović za predsjednika i Mirela Višaticki i Ivo Han za članove.

Odluke …

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješća će o korištenju proračunske zalihe za protekle mjesece ove godine, no Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu nije usvojen. Izmjenom Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Požegu proširen je broj onih za koje Grad Požega ima interes. Iako nema osnivačka, niti vlasnička prava, zbog značaja svojih djelatnosti ove pravne osobe predstavljaju poseban interes Grada. To su uz dosadašnje još Veleučilište u Požegi, Gimnazija, Opća županijska bolnica, Dom zdravlja, Centar za socijalnu skrb, Dom za starije i nemoćne, Obiteljski centar, Vojarna, Kaznionica i Zatvor.

Izmjenama odluka promijenjeni su koeficijenti za izračuna plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, različito ovisno o tome kako se obnaša dužnost. Za plaću gradonačelnika koeficijent sada iznosi 3,82, a za zamjenika koji profesionalno obnaša dužnost 3,25.

… o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje kolnika od kamenog materijala u 2013/2014. godini odabran je Promet Građenje, d.o.o. Požega, za održavanje horizontalne signalizacije to je tvrtka Signalinea d.o.o. Rijeka, a za održavanje javne rasvjete Elektroteam Vidovci.